2022. gada 3. jūl.
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrība “Vilkmuiža 2011” īstenos projektu “Lielo dārza spēļu iegāde”

Lauku atbalsta dienests piešķīris finansējumu biedrības “Vilkmuiža 2011” projektam Nr.22-09-AL10-A019.2203-000007 “ Lielo dārza spēļu iegāde.

Projekta mērķis ir veicināt, paplašināt, nodrošināt un dažādot lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas vietējai kopienai. Dārza spēles ir lielisks, interesants, aizraujošs papildinājums jebkuram pasākumam gan jauniešu centrā, gan arī pagastā, gan iekštelpā, gan
svaigā gaisā. Projekta ilgtermiņa mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.

Projekta ietvaros biedrības īpašumā nonāks sešas lielformāta dārza spēles – Cirks, Domino, Riču-Raču, Jenga, Krikets un Āra boulings. Spēles plānots izmantot dažādos pasākumos Bilskas pagastā, kā arī iedzīvotājiem būs iespēja tās spēlēt skvērā pie Pašvaldības
ēkas.

Līgums par spēļu izgatavošanu noslēgts ar SIA “X9. zone”.  Projekta realizācija notiek piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas ir 1885,00 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 1696.50 EUR, Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums 188,50 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2022.gada  29.jūlijam.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

Ira Punkstiņa
Biedrības “Vilkmuiža 2011” valdes locekle