2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrība ”Spēkavots” īsteno projektu

Biedrības ”Spēkavots” projekts Nr.23-09-AL10-A019.2204-000001„ Tautas tērpu iegāde Palsmanes kultūras nama VPDK “Cīrulis” īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu.

Projekta  mērķis -veicināt un motivēt dalībniekus piedalīties mākslinieciskajā pašdarbībā, sniedzot vietējā sabiedrībā ieskatu latviskās dzīves ziņu tradīcijās un ilgtspējīgas latviešu tautas deju kultūras izmantošanā un popularizēšanā.

Projektā tika iegādāti- 10 pusgarie vīru svārkus,10 garie sievu krekli un 10 svītrainie sievu brunči. Tērpus izgatavoja SIA “ANVI AM”.

Iegādātie tautas tērpi sniegs ne tikai vizuāli pievilcīgu dejotāju kopskatu, bet arī kalpos kā valsts un novada atpazīstamība ar tām raksturīgo tautas tērpu. Jaunie tautas tērpi būs piemēroti latviešu dejām, un dos papildbonusu deju kolektīvam sevi parādīt plānotajos koncertos: 29.12.2023. Vecgada koncerts Palsmanē, 16.02.2024.  Palsmanes kultūras namā senioru vakars, 09. 03.2024. Deju kolektīvu sadraudzības koncerts Palsmanē, 25.05.2024. Danči zaļā pļavā Palsmanē.

Projekta kopējais finansējums 4223,38 EUR, no tā Eiropas Lauksaimniecības fonda /ELFLA / publiskais finansējums 3801,04 EUR, Smiltenes novada pašvaldības 30.03.2022. lēmumu nr. 148, protokols Nr.8, 37§ par projektu līdzfinansēšanas nolikumu nevalstiskajām organizācijām piešķirts līdzfinansējums 422,34 EUR.

Vairāk informācijas par projektu “Tautas tērpu iegāde Palsmanes kultūras nama VPDK “Cīrulis”:  https://www.palsmane.lv; https://smiltenesnovads.lv.

Informāciju sagatavoja:
Birute Mežale