2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrības “Vilkmuiža 2011” projekts pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” konkursā  iegūst 2. vietu Vidzemē

Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” (SDL) valde izvērtējusi 2020. gada projektu konkursa rezultātus un noteikusi labākos iedzīvotāju īstenotos projektus reģionos. Vidzemes plānošanas reģionā Smiltenes novada biedrības “Vilkmuiža 2011” projekts “Sajūtu takas izveide Bilskas ezermalā” saņēmis 2.vietu. 

SDL darbojas pēc brīvprātības principa, apvienojot tās pašvaldības, kuras savā ikgadējā budžetā piešķir līdzekļus “mazo projektu” īstenošanai. Biedrības raksta projektus, pašvaldības komisija tos izvērtē, un atbalstītie projekti saņem pašvaldības līdzfinansējumu. Savukārt iedzīvotāju ieguldījums ir brīvprātīgais darbs sabiedrības labā un apkārtējās vides sakopšanā. Katru gadu janvāra sākumā pašvaldības, kuras ir apvienības biedri, izvirza SDL reģionālajai izvērtēšanai aizvadītajā gadā vislabāk īstenotos un ilgtspējīgākos projektus. Pēc tam projektus vērtē SDL reģionālā žūrija katrā Latvijas plānošanas reģionā.

Vidzemes plānošanas reģionā Smiltenes novada biedrības “Vilkmuiža 2011” projekts “Sajūtu takas izveide Bilskas ezermalā” saņēmis 2.vietu un naudas balvu 250,00 EUR. Projekta ietvaros pie Bilskas ezera izveidota sajūtu taka, kas ikvienam dabas mīļotājam dod iespēju doties nelielā pastaigā basām kājām. Taka ir 57,87 m gara un tā veidota lielākoties no dažādiem dabas materiāliem. 2019.gadā Smiltenes novada svētkos pie Mēru muižas “Vilkmuiža 2011” organizēja labdarības akciju, lai Bilskā taptu sajūtu taka. Biedrības biedri un citi atsaucīgi Bilskas pagasta iedzīvotāji bez atlīdzības izcepa dažādas kūkas un tortes, kuras pret ziedojumiem bija iespējams iegādāties novada svētkos. Kopā tika saziedoti vairāk kā 360 EUR, kas tika novirzīti projekta mērķim – sajūtu takas izveidei pie Bilskas ezera. Projekta “Sajūtu takas izveide Bilskas ezermalā” kopējās izmaksas bija 840,31 EUR, no tiem 420,00 EUR ir Smiltenes novada domes līdzfinansējums, 420,31 EUR biedrības līdzekļi – ziedojumi un biedru nauda.

 

Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa