2024. gada 21. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Biežāk jāsanāk kopā – secina Drustu pagasta iedzīvotāji

2023. gada 23. maija vakarā Drustu tautas nama zālē kopā sanāca Smiltenes novada pašvaldības vadība, domes deputāti un vietējā kopiena, lai diskutētu par pagasta aktualitātēm. Tika pārrunātas tādas tēmas, kā iepriekšējā gadā paveiktais, 2023. gada plānotais budžets un darbi, publiskā infrastruktūra, iespējamā skolu reorganizācija un citi jautājumi, kā arī tika secināts – nepieciešams biežāk sanākt kopā, pārrunāt sasāpējušos jautājumus un stiprināt pagasta pārvaldes un iedzīvotāju saikni.

Drustos viesojās pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, viņa vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju, izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe, Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Velga Mālkalne un domes deputāti: Iluta Apine, Jānis Āboliņš un Mārtiņš Vīgants.

Uzklausot novadnieku viedokli jāsecina, ka viena no galvenajām sāpēm ir ceļu infrastruktūra – arī Drustu pagastā. Iedzīvotāji pauda neapmierinātību ar ceļu stāvokli, īpaši 2021. gadā atjaunoto valsts autoceļa posmu Rauna – Drusti – Jaunpiebalga (P 29), to pastiprināto putēšanu gada sausajā periodā, nepārredzamību sakuplojošo krūmu dēļ, smagu kravu pārvadāšanas atstāto ietekmi, kā arī atbildīgo institūciju gauso rīcību problēmu novēršanai. Atkārtoti skaidrojam, ka pašvaldība ir saimnieks tikai daļai ceļu, kur no savas puses iespēju robežās nodrošina nepieciešamo apsaimniekošanu – greiderēšanu, krūmu apzāģēšanu, tīrīšanu. Par Latvijas Valsts ceļu stāvokli sūdzības iesniedzamas to uzturētājam, ko vairākkārt darījusi arī pašvaldība no savas puses.

Drustu pagastā aktuāls jautājums ir iespējama vietējās skolas reorganizācija, pamatojoties uz aprīlī apstiprināto Smiltenes novada izglītības attīstības stratēģiju 2023. – 2028. gadam. Lēmumu par turpmāko likteni, respektīvi būt vai nebūt pamata un sākumskolai Drustos, domes deputāti pieņems šī gada 31. maija sēdē. Lēmumu īstenos līdz nākamā mācību gada sākumam. Pašvaldības vadība atzīst un atvainojas drustēniešiem, ka stratēģija apstiprināta tik vēlu un savas ikdienas pārkārtošanai doti vien  trīs mēneši, bet situācija ir tāda, kāda tā ir. Šajā sakarā vietējie iedzīvotāji norādīja arī uz autobusu kustības nepilnībām, proti, maršruta Smiltene – Drusti – Launkalne – Smiltene kursēšanas laiki neesot ērti nedz skolēniem, nedz pieaugušajiem.

Darba attiecības nesen uzteikusi iepriekšējā tautas nama vadītāja, tāpēc vietējā kopiena nobažījusies kultūras pasākumu nodrošinājumu. V. Mālkalne informēja, ka izsludināts konkurss uz vakanto vietu, norit pieteikšanās uz to. Konkurss noslēgsies šīs nedēļas beigās, un jaunajam vadītājām uzdos nekavējoties ķerties pie jau sagatavotā pasākumu plāna realizācijas.

Vēl vairāk nekā trīs stundu garajā diskusijā runāja par ielu apgaismojumu, Krogus ezera peldvietas iekārtošanu, iespējamu moto trases izveidi pagasta centrā bērniem un jauniešiem, estrādes stāvokli un citiem saimnieciskiem jautājumiem. Iedzīvotāji izteica kritiku par informācijas pieejamību pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē, kā arī pauda neapmierinātību par vietējās kopienas aktualitāšu trūkumu informatīvajā izdevumā “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis”.

Vairāki iedzīvotāji pauda atzinību par šādu tikšanos organizēšanu – tā ir iespēja klātienē atklāti runāt par problēmām, uzdot jautājumus, sniegt ierosinājumus, justies uzklausītiem. Vietējā kopiena lēma tikties ar pagasta pārvaldes vadītāju reizi divos mēnešos, tātad nākamreiz – jūlija otrajā pusē. Savukārt nākamā pašvaldības pārstāvju un iedzīvotāju tikšanās norisināsies Launkalnes tautas namā 30. maijā pulksten 18.00. Jautājumus un komentārus var iesniegt iepriekš, sūtot uz [email protected] un [email protected].

 


Informācijai:

PAR DRUSTU PAGASTA 2023. GADA BUDŽETU

 

Madara Mūrniece

Zīmolvedības un mārketinga speciāliste