2024. gada 24. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Blomes labiekārtošanas darbi

https://www.facebook.com/SmiltenesNovads/videos/2603096466637305/

Blomes centrā pie kultūras nama noslēdzas skvēra labiekārtošanas darbi, šī ir ilgi lolota, blomēniešu stāstiem apvīta, skaista un multifunkcionāla pulcēšanās vieta pagasta centrā, Cēsu, Jasmīnu un Ceriņu ielās ierīkots apgaismojums.

Šis pavasaris Blomē ir ienesis jaunu gaismu un prieku – divi brīnišķīgi projekti realizēti Blomes iedzīvotāju drošības un dzīves kvalitātes celšanai pagastā. 

Labiekārtotajā skverā izveidoti celiņi, iesēta jauna zāle, top puķudobes kurās tiek stādītas dienlilijas, stādus mīļu prāt ziedojuši paši blomēnieši un ziedu selekcionāri Krūmiņu ģimene.  „Mēs kopīgi radām vietu, kur cilvēkiem atpūsties un priecāties”, stāsta Blomes pagasta pārvaldnieks Gaidis Bogdanovs. Uzstādīti soliņi, kā arī tiks iegādātas atkritumu urnas, lai skvērs nezaudētu savu pievilcību apmeklētājiem.

Vairākkārt pirms skvēriņa labiekārtošanas darbu uzsākšanas tika rīkotas tikšanās ar Blomes pagasta pārvaldnieku un pagasta iedzīvotājiem, lai kopīgi vienotos un atrastu pēc iespējas racionālāku risinājumu skvēra izveidē.  „Gājēju celiņi ir izbūvēti tieši tur, kur bija iemītas iedzīvotāju taciņas, tās nedaudz pielāgotas, lai ainaviski iekļautos un skvērs būtu estētiski pievilcīgs. Skvēra galvenais elements ir šis centrālais laukums ar ornamentu „saules gada rits” – vieta kur pulcēties un svinēt svētkus, kas precīzi ir vērsts uz debespusēm un atspoguļo saulgriežus” par konceptuālo ideju stāsta Agija Kukaine Smiltenes novada domes Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste.

Daudzi Blomes iedzīvotāji snieguši savu ieguldījumu ar savu darbu un idejām, lai labiekārtošanas darbi varētu noritēt pēc iespējas raiti. Skvērs būs īpaša vieta, ne tikai tādēļ, ka pašu lolota, bet arī varēs priecāties par ziediem- baudīt to krāšņumu ziedēšanas laikā un uzzināt par dienziežu šķirnēm, jo plānots pie sastādītajiem ziediem pievienot arī aprakstus ar attēliem. „Mums pašiem jāstāsta savi stāsti – par ziediem un to šķirnēm, par saviem iedzīvotājiem Andri un Ilonu, nu mums ir „lilliju upe”  uzsver blomēniete Ilze Nulle. Ilze ir viena no brīvprātīgajiem pagasta iedzīvotājiem, kas ieguldījuši daudz darba, lai skvērs izskatītos skaists. Piedalījusies dienlilliju, apstādījumu stādīšanā un plānošanā, kā arī aktīvi apmeklējusi tikšanās reizes, kad labiekārtošanas darbi tika plānoti. Ilze Nulle ar savu ģimeni brīvprātīgi un bez atlīdzības palīdz Blomes pagastam. Prieks un lepnums par novadnieci!

Blomē veikta arī ielu apgaismojuma izbūve – Cēsu, Jasmīnu un Ceriņu ielās. Apgaismojuma izbūves mērķis bija palielināt Blomes iedzīvotāju drošību diennakts tumšajā laikā, kā arī tumšajos gada mēnešos. Realizētais projekts atklāj Blomes pagasta potenciālu, ilgtspēju, kā arī pievilcību. 

Smiltenes novada dome iesniedza projekta pieteikumu Nr. 19-09-AL10-A019.2201-000002 “Ielu apgaismojuma izbūve Blomē” Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta pieteikums guva atbalstu gan vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 6. kārtā, gan arī Lauku atbalsta dienestā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 36 697.35 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 15000.00 EUR.

Blomes pagasts var lepoties ar saviem iedzīvotājiem un priecāties par paveiktajiem darbiem. Lai visiem skaists šis pavasaris!

 

Linda Beitika 

Smiltenes novada domes 

Sabiedriskās attiecības 

 

Video: STV studija