2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Brīvprātīgā darba tirgus jauniešiem Apē

2023. gada 13. oktobrī Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā 7.-9.klases audzēkņi piedalījās informatīvajā pasākumā “Brīvprātīgā darba tirgus”, lai uzzinātu par līdzdalības iespējām, sniedzot savu ieguldījumu sabiedrības labā, veicinātu sadarbību starp pašvaldības iestādēm.

Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts bezatlīdzības darbs sabiedrības labā, kam nav peļņas gūšanas nolūka. Pasākumā savu redzējumu un brīvprātīgā darba piedāvājumus sniedza Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre, Apes bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Inga Bunkovska, Sociālā aprūpes centra “Trapene” vadītāja Dina Jāņekalne, Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciāliste Madara Tjukša un Izglītības pārvaldes jaunatnes darbiniece Inga Grizāne.

Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre dalījās ar savu lielo pieredzi brīvprātīgajā darbā, kas jauniešiem radīja priekšstatu par to, ko tas nozīmē un ko tas var dod sabiedrībai un sev pašam. I. Sāre jauniešus aicināja piedalīties tautas nama pasākumu veidošanā. Kļūt pašiem par pasākumu vadītājiem, palīdzēt veidot prezentācijas, afišas un pasākumu relīzes.

Apes bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Inga Bunkovska aicināja nākt uz bibliotēku un palīdzēt pie radošo darbnīcu veidošanas mazāko klašu skolēniem. Pasākumu organizēšanas.

Pārdomas mums visiem raisīja Sociālā aprūpes centra “Trapene” vadītājas Dinas Jāņekalnes piedāvājums. Mums ikdienišķās lietas var būt tik sarežģītas aprūpes centrā dzīvojošajiem. Vadītāja aicināja atbraukt jauniešus palīdzēt izvest ārā pastaigā ratiņkrēslos tos  cilvēkus, kam tāda iespēja ikdienā nav. Palasīt priekšā grāmatas un žurnālus. Priecātos arī par kādu koncertu, kas iepriecinātu aprūpes centra iemītniekus.

Komunikācijas speciāliste Madara Tjukša piedāvāja jauniešiem kļūt par mazajiem influenceriem, kas ar sociālo tīklu palīdzību varētu nodot informāciju par notikumiem novadā. Būt klātesošiem pasākumos, par kuriem veidotu sociālo tīklu stāstus no notikuma vietas.

Izglītības pārvaldes jaunatnes darbiniece I.Grizāne aicināja jauniešus piedalīties pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanā uz citu novadu jauniešu centriem, lai iedvesmotos un radītu savas idejas Apes jauniešu centra darbībai. Jauniešiem ir iespēja arī organizēt ikgadējo pārgājienu Apē, kurš norisināsies jau trešo gadu pēc kārtas.

Brīvprātīgā darba piedāvājumi tiks apkopoti un būs publiski pieejami jauniešiem. Informācija tiks atjaunota un papildināta, mainoties aktualitātēm.

Informatīvais pasākums bija vērtīgs ne tikai jauniešiem, bet arī pasākuma pārstāvjiem, lai vienoti strādātu un iedrošinātu jauniešus arvien vairāk veikt brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgais darbs ir veids, kā jauniešiem gūt bezmaksas labumus – dzīves pieredzi, vērtīgu brīvā laika pavadīšanu, profesionālo pilnveidi, dalību pieredzes apmaiņas pasākumos.

Vairāk informācija par brīvprātīgo darbu jauniešiem Smiltenes novadā skatāma Izglītības pārvaldes mājas lapā www.izglitibasmiltenesnovads.lv sadaļā “Jauniešiem”.

Aicinām sekot līdzi aktuālai informācijai par aktivitātēm jauniešiem Smiltenes novadā un apskatīt pasākumu norisi bilžu vai video formātā, piesekojot Facebook lapai “Smiltenes novada jaunieši” vai Instagram kontam “smiltenes_jauniesi”.

Foto: Madara Tjukša

Informāciju sagatavoja:
Inga Grizāne
Smiltenes novada Izglītības pārvaldes
jaunatnes darbiniece