2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Cilvēki ar kustību traucējumiem varēs saņemt atbalstu savas dzīvesvietas pielāgošanai

Labklājības ministrija ar Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma finansējuma atbalstu nodrošina iniciatīvu “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”. Projektu īstenos no 2022. līdz 2024. gadam, un tā ietvaros Smiltenes novadā palīdzību varēs saņemt 2 personas.

Projekts ļaus uzlabot personu ar invaliditāti, kuriem ir kustību traucējumi, dzīves kvalitāti sniedzot viņiem iespēju bez citu palīdzības pilnvērtīgi izmantot savu dzīves vietu, iekļūt un izkļūt no tās, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, piemēram, doties uz mācībām, darbu vai citās gaitās. Paredzēts atbalsts pacēlāju, uzbrauktuvju un pandusu ierīkošanai, dzīvojamo un koplietošanas telpu, labierīcību, durvju aiļu u.tml. pielāgošanai, automatizētu vārtu atvēršanai, cietā seguma ierīkošanai mājoklim piegulošajā teritorijā no īpašuma robežas līdz mājokļa durvīm u.c.) un aprīkošanai ar nepieciešamajām palīgierīcēm.

Atbalstu varēs saņemt:

  • pilngadīgas personas līdz 63 gadu vecumam (ieskaitot) ar I vai II invaliditātes grupu, kurām ir kustību traucējumi;
  • bērni ar invaliditāti no 15 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuriem ir kustību traucējumi.

Pieteikt vides pielāgojumu veikšanu varēs ne vien personu ar invaliditāti vai viņu radinieku īpašumā, bet arī īrētos mājokļos, ja ir noslēgts līgums uz turpmākajiem pieciem gadiem vai ilgāk. Viena mājokļa vides pielāgošanai maksimālais attiecināmais Atveseļošanas fonda finansējums plānots 18299,00 eiro apmērā (t.sk. administrēšanas izmaksas, nepārsniedzot 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām), projektēšanas, tehniskās dokumentācijas sagatavošanas, būvdarbu un iekārtu iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Papildu informācija un pieteikšanās, vēršoties Smiltenes novada Sociālajā dienestā pa tālruni 26362282 vai 64707865, vai rakstot uz e-pastu [email protected].

Mērķa grupas atlase un pieteikumu izvērtēšana notiks 2023. gada III ceturksnī, pēc Ministru kabineta noteikumu apstiprināšanas.  

 

Madara Mūrniece

Zīmolvedības un mārketinga speciāliste