2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Darbu uzsāks Smiltenes Kultūras centra vadītāja

5. septembrī, Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes pretendentu atlases konkursā tika nolemts Smiltenes Kultūras centra vadītāja amatā iecelt Eviju Dzvinko. Darba attiecības tiks uzsāktas no 2. oktobra.

Jau informējām, ka Smiltenes Kultūras un tūrisma pārvalde izsludināja konkursu uz Smiltenes kultūras centra vadītāja amatu ar pretendentu pieteikšanās termiņu līdz 25. augustam. Noteiktajā termiņā bija saņemti pieci pretendentu pieteikumi. Konkursa dalībnieka vērtēšana notika divās kārtās – iesniegto dokumentu izvērtēšana atbilstoši nolikumā noteiktajiem kritērijiem un darba intervija ar amata pretendentu. Pēc darba pārrunu rezultātu novērtēšanas konkursa komisija pieņēma lēmumu Smiltenes Kultūras centra vadītāja amatā iecelt  Eviju Dzvinko.

Evija Dzvinko ir ieguvusi Ekonomikas un kultūras augstskolas bakalaura grādu Kultūras iestādes vadītāja kvalifikācijā un Vidzemes augstskolas maģistra grādu Uzņēmējdarbības vadībā. Evija no 2014. gada līdz šim ir bijusi Valmieras Kultūras centra Kultūras projektu vadītāja, tāpat strādā kā Valmieras sākumskolas un Valmieras jaunatnes centra “Vinda” interešu izglītības pedagogs, kā arī ir biedrības “Talantu pilsēta” vietēja un starptautiska mēroga projektu vadītāja. Līdzšinējā darba pieredze devusi pieredzi kultūras pasākumu plānošanā un organizēšanā, projektu sagatavošanā un vadīšanā, pilsētas pasākumu organizēšanā un kultūras centra radošās komandas darba organizēšanā.

Stāstot par Kultūras centra attīstības vīziju, E. Dzvinko stāsta: “Smiltenes kultūras dzīve bijusi labās rokās, daudz jau paveikts un iesāktais darbs ir jāturpina. Esmu apņēmības pilna sniegt savu radošo pienesumu, kopā ar Smiltenes Kultūras centra komandu turpinot izkopt tradīcijas un attīstot jaunus pasākumus. Organizēsim svētkus smilteniešiem un pilsētas viesiem, rūpēsimies par pilsētas atpazīstamību un iestādes prestižu.
Smiltenes Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi tikko piedalījušies XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos, tāpēc starpsvētku periodā turpināsim tradīciju uzturēšanu, atbalstīsim kolektīvus, nodrošinot mēģinājuma telpas, kolektīvu vadītāju atalgojumu un iespēju robežās uzlabojot materiāli tehnisko bāzi.
Kultūras pasākumu mērķauditorija ir ļoti atšķirīga, tāpēc centīsimies veidot daudzveidīgu kultūras pakalpojumu piedāvājumu un nodrošināt to pieejamību dažādām sabiedrības grupām. Īpašs akcents tiks likts uz bērnu un jauniešu mērķauditoriju, kā arī pasākumu producēšanu. Mainīsimies līdzi laikam, iepazīstinot smilteniešus un viesus arī ar laikmetīgām norisēm.”

Informējam, ka Edgars Raginskis, kurš līdz šim pildīja Smiltenes Kultūras centra vadītāja pienākumus, ar 18. septembri ir Kultūras jomas vadītājs Smiltenes novadā.

Lai izdodas sasniegt augstus mērķus un pierādīt savas spējas, darbojoties Smiltenes Kultūras centra vadībā!

 

Informāciju sagatavoja:
Zane Ērgle- Mežule,
Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes,
Mārketinga un komunikācijas speciāliste