2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana

Smiltenes novada vēlēšanu komisija informē, ka saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 20.decembra instrukciju “2017.gada 3.jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija” Smiltenes novada vēlēšanu komisija nosaka sekojošus darba laikus deputātu kandidātu sarakstu pieņemšanai laika periodā no 2017.gada 14. aprīļa līdz 2017. gada 24. aprīlim:

14. aprīlī  -sarakstus nepieņem
15. aprīlī  -sarakstus nepieņem
16. aprīlī  -sarakstus nepieņem
17. aprīlī  -sarakstus nepieņem
18. aprīlī  -no plkst.9.00-17.00
19. aprīlī  -no plkst.9.00-17.00
20. aprīlī  -no plkst.9.00-17.00
21. aprīlī  -no plkst.9.00-17.00
22. aprīlī  -sarakstus nepieņem
23. aprīlī  -sarakstus nepieņem
24. aprīlī  -no plkst.10.00-18.00

SMILTENES NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJAS informē, ka Valsts kasē ir atvērts konts
„Pašvaldības vēlēšanu komisijas depozīta konts drošības naudai” Nr. LV86TREL981358100500B

Rekvizītus lietojumprogrammas izmantošanai var saņemt Smiltenes novada vēlēšanu komisijā, iesniedzot pieteikumu klātienē vai elektroniski.