2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Energopārvaldības risinājumi kaimiņu pašvaldībās – šoreiz pašvaldību speciālisti devās uz Vīlandi, Pērnavu un Tartu

Turpinot Vidzemes pašvaldību speciālistiem rast iespēju iepazīt kaimiņu pašvaldību pieredzi energopārvaldības risinājumos, šonedēļ no 27. līdz 29. augustam Vidzemes plānošanas reģions organizēja vairāku pašvaldību dalību projekta “Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai” (EFFECT4buildings) Starptautiskajā ieinteresēto pušu sanāksmē un energoefektīvu objektu apskatē.

Pasākumā piedalījās un pieredzi guva līdzi atbraukušie publisko ēku apsaimniekotāji un pašvaldību speciālisti energoapgādes jautājumos no Smiltenes, Valmieras, Cēsu un Beverīnas novadiem. 28. augusta pēcpusdienā kopā ar “EFFECT4buildings” projekta komandu speciālisti devās apskatīt pirmo objektu – privātmāju Vīlandes pilsētā. Trīs stāvu ēka ar apsildāmo grīdas platību 240 kvadrātmetru lielumā 2016. gadā ieguva nomināciju “Gada energoefektīvākā ēka”, ko piešķīra Igaunijas Koku māju asociācija.

Nākamais apskates objekts Vīlandē bija Paala vidusskolas ēka, kurai tūlīt tiks pabeigti iekštelpu pārbūves darbi. Remontdarbu laikā ierīkota monitoringa sistēma datu nolasīšanai par enerģijas patēriņu ēkā. Savukārt bērnudārzā Vīlandē pavisam nesen veikti ēkas atjaunošanas darbi, ieviešot Energoefektivitātes pakalpojuma līguma un Daudzpakalpojuma līguma principus. Energoefektivitātes pakalpojuma līgums ir ilgtermiņa līgums ar uzņēmumu/izpildītāju jeb energoefektivitātes pakalpojuma sniedzēju. Līgums tiek noslēgts, lai īstenotu energoefektivitātes veicinošus pasākumus ēkā ar garantētu enerģijas ietaupījumu un lai samazinātu risku neveiksmīgai renovācijai, kad būvdarbi ēkā nesasniedz gaidīto efektu. Savukārt Daudzpakalpojuma līgums tiek izmantots gadījumos, kad esošajās ēkās vai jaunu ēku celtniecībā ir vēlme integrēt kopīgos ieguvumus. Kopīgie ieguvumi var būt apgaismojums, telpu temperatūra, iekštelpu gaisa kvalitāte, trokšņu līmenis, estētiskās vērtības u.c., kas var motivēt ēkas īpašniekus un īrniekus/ēkas lietotājus veikt lielākas investīcijas energoefektivitātē. Abi finanšu modeļi apskatīti arī projekta “EFFECT4buildings” ietvaros. “Noteikti pārrunāšu ar saviem kolēģiem Energoefektivitātes pakalpojuma līguma  izmantošanu sabiedrisku ēku renovācijā. Šajā pasākumā guvu apstiprinājumu, ka šis modelis tiek izmantots diezgan sekmīgi,” pēc pasākuma piebilst Inta Ādamsone, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes Projektu vadītāja.

Visspilgtāk palika atmiņā milzīgais saules paneļu parks. Ļoti laba iespēja optimāli izmantot rekultivēto izgāztuvi. Cita ieguvuma pašvaldībai gan nav, ja neatrodas blakus kādam lielam enerģiju patērējošam pašvaldības  objektam, jo nodrošina tikai dažas darba vietas,” par pieredzēto Igaunijā stāsta Inta Ādamsone. Šī gada jūlijā atklātais saules paneļu parks elektroenerģijas ražošanai šobrīd ir lielākais Igaunijā. Saules paneļu parks izvietots uz zemes, kur iepriekš uzglabāti atkritumi un šobrīd tie atrodas vairāku metru dziļumā. “Šis ir labs piemērs, ko darīt ar zemi, zem kuras ir noglabāti atkritumi. Zemes platība ir 16 ha, no tiem 7 ha šobrīd aizņem saules paneļi. Plānots, ka šobrīd uzstādītie saules paneļi spēs saražot elektroenerģiju aptuveni 1000 mājsaimniecībām. Pašvaldībai piederošais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Paikre” efektīvi izmanto piederošās zemes, piemēram, pārvēršot enerģijā slēgtajos atkritumu noguldījumos esošo dabas gāzi – metānu. Šobrīd uz zemes esošie saules paneļi ražo un nodod tīklā elektroenerģiju Pērnavas pilsētai,” atklāj Keit Nestor, uzņēmuma “Paikre”  Attīstības nodaļas vadītājs. Ņemot vērā, ka tikko Vidzemes plānošanas reģions vairākām Vidzemes pašvaldībām veica aprēķinus par saules paneļu uzstādīšanas lietderīgumu elektroenerģijas ražošanai, šis apskates objekts bija piemērots, lai ļautu vairāk uzzināt par saules paneļu izvēli, uzstādīšanu, saražotās enerģijas apjomu utt. Vairāk par veiktajiem aprēķiniet lasiet: http://www.vidzeme.lv

Igaunijas Nacionālais muzejs bija nākamais apskates objekts 28. augustā. Muzejs izvietots 34 tūkstošu kvadrātmetru plašās telpās, bet izstāžu zāles platība ir 6000 kvadrātmetru. Inovatīvi risinājumi ieviesti mitruma līmeņa, apgaismojuma, siltumapgādes un dzesēšanas iekārtu kontrolei telpās.

Aura ūdens atrakciju parkā bija iespēja uzzināt par ieviesto Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu, iepērkot un uzstādot jaunas iekārtas ventilācijas un ūdens cirkulācijas sistēmām. Savukārt Tartu pilsētas centra rajonā dzesēšana tiek ražota efektīvā un dabīgā veidā, izmantojot Emajõgi upes ūdeni. Mēnešos, kad upē ūdens ir siltāks, uzņēmums “Fortum” tā atdzesēšanai izmanto kondensatorus. Saules paneļi uzstādīti uz ēkas, lai nodrošinātu elektroenerģiju pašu patēriņam.

Kopā ar Vidzemes pašvaldībām pasākumā piedalījās “EFFECT4buildings” un Vidzemes plānošanas reģiona asociētais partneris Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja pārstāvis Sergejs Galajevs. “Vidzemes plānošanas reģiona īstenotais projekts ir vērtējams ļoti pozitīvi, aktīvi piesaistot pašvaldību speciālistus – gan pilnveidojot to zināšanas, dodot iespēju uzklausīt ekspertus un redzēt citu valstu attīstību, gan arī dodot iespēju pašiem projekta partneriem satikties ar cilvēkiem, kuri aktīvi piedalās projekta īstenošanā savās pašvaldībās. Tā ir laba iespēja pašvaldībām uzzināt esošās iespējas, kā paaugstināt ēku energoefektivitāti, un izteikt savu viedokli par to, kā pieejamie materiāli var tikt izmantoti praksē. Turklāt projekts rada iespēju saprast un izvēlēties, kāds finansēšanas modelis ir piemērotākais konkrētajam pašvaldības jautājuma risinājumam,” atklāj Sergejs Galajevs.

Par “EFFECT4buildings” projektu:

Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam ietvaros Vidzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no vairākām Baltijas jūras reģiona valstīm īsteno projektu “Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai” (EFFECT4buildings) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Norvēģijas atbalstu. “EFFECT4buildings” mērķis ir palielināt ēku energoefektivitātes pasākumu skaitu publiskajās ēkās visā Baltijas jūras reģiona teritorijā. Vairāk par projektu: http://www.vidzeme.lv/

Papildu informācija: Jānis Ikaunieks, Energoefektivitātes eksperts Vidzemes plānošanas reģionā, [email protected], mob.t.: +371 26349224

Informāciju sagatavoja: Baiba Norberte, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, [email protected],  mob.t. 28752793, www.vidzeme.lv