2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Fizioterapeita lekcija–nodarbība Smiltenes bērnu bibliotēkā, vecākiem un bērniem par bērnu attīstību vecumā no 0 – 3 gadiem

Lekcijās-nodarbībās ar fizioterapeiti Kristīni Matuku aicināti piedalīties vecāki kopā ar bērniem līdz 3 gadu vecumam, lai runātu par bērnu attīstību šajā vecumposmā.

Fizioterapeits ir ārstniecības persona, kura sniedz informāciju par bērna motoro attīstību jau kopš dzimšanas. Lekcijas laikā varēs uzzināt vairāk par to, kāda ir ierastā kustību apgūšanas secība un laika posmi noteiktu kustību apguvei. Tāpat tiks sniegta informācija par bērna anatomiju, dažādu lietu ietekmi uz bērna attīstību, aktivitāšu izvēli dažādos vecumposmos, vingrošanas nepieciešamību un nozīmi, fizisko aktivitāšu izvēli. Ņemot vērā, ka ir rudens, tikšanās laikā tiks sniegta informācija par rīcību elpceļu saslimšanas gadījumā – kāda ir vingrojumu nozīme saslimšanas laikā, kā arī būs iespēja praktiski apgūt vingrojumus. 

Vecāki pirms nodarbības aicināti iesniegt sev interesējošos jautājumus fizioterapeitei, izmantojot saiti: https://ej.uz/lekcijasmiltene

Kur?  Kad? Kontaktinformācija,
lai pieteiktos nodarbībai
Palsmanes bērnudārzs
Palsmanē
30.11.2023. t. 27062522
vai rakstot uz [email protected]
“Pīlādzītis” PII
Rīgas ielā 8a, Smiltenē
02.11.2023.
plkst. 17:30-19:30
Astra Metusa
t. 26552908
“Pīlādzītis “PII programmu realizācijas vieta

Bilskas PII

Lauku ielā 7, Bilskas pagastā

06.11.2023.
plkst. 18.00 – 20.00
Astra Metusa
t. 26552908
Raunas pamatskolas programmu realizācijas vieta Launkalnē
Launkalnes bērnudārzs
Līvu ielā 5,Launkalnes pagastā
09.11.2023. t. 27062522
vai rakstot uz [email protected]
“Pīlādzītis “PII
Rīgas ielā 8a, Smiltenē
13.11.2023.
plkst. 17.30 – 19.30
Astra Metusa
t. 26552908
Bērnu bibliotēka
Gaujas ielā 1, Smiltenē

Aicināti vecāki ar bērniem vec. 0 līdz 3 gadiem

22.11.2023.
plkst. 10.00 – 12.00
t. 20047831
bibliotēkas darbinieces

Nodarbības notiek projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)” ietvaros un ir bez maksas.