2024. gada 30. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Gaujienā tiek uzsākts īstenot LEADER projekts

Gaujienā  līdz ar aprīli tiek uzsāks īstenot LEADER pieejas projekts “Kultūrvides pilnveidošana Gaujienas muižas parkā”. Projektā paredzēts pilnveidot Gaujienas kultūrvidi kvalitatīvai parka ainavu baudīšanai un kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanai, izveidojot jaunu pastaigu maršrutu-Jāzepa Vītola taku.

Projekta ietvaros tiks izgatavoti un izvietoti tādi elementi kā desmit individuāla dizaina soliņi, desmit atkritumu urnas, divas stilizētas segtas pieturvietas, kas pasargās ne tikai lietainā laikā, bet arī ļaus katram individuāli sajust un izbaudīt maģiskās vietas burvību. Kultūrvēsturiskā informācija būs pieejama drukātā formātā uz alumīnija plāksnēm desmit informatīvos metāla stendos. Inovatīvā tiešas skaņas audiosistēma nodrošinās komponista radīto muzikālo skaņdarbu atskaņošanu mūzikas pieturvietā uz terasēm pie “Anniņu” muzeja, skaņu dzirdot konkrētā vietā un netraucējot pārējos parka apmeklētājus.

Projekta mērķis ir, izvietojot Gaujienas muižas ansambļa sastāvā ietilpstošā Gaujienas parka teritorijā vienota stila informatīvi izglītojošus stendus, soliņus un stilizētas pieturvietas, uzlabot un radīt iespēju ikvienam baudīt pievilcīgu vidi, nesteidzīgi vērot ainavas un iepazīt komponista Jāzepa Vītola daiļradi.

Vienlaicīgi projektā tiks radīts jauns kultūrizglītojošais maršruts ārpus telpām,  brīvi pieejams jebkurā laikā un ikvienai sabiedrības grupai, neatkarīgi no epidemioloģiskiem ierobežojumiem, tādējādi popularizējot gan Gaujienu, gan arī Vidzemes reģionu kā kvalitatīvu kultūras un dabas, atpūtas un tūrisma vietu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Daiga Bojāre

Smiltenes novada pašvaldības

projektu vadītāja