2023. gada 3. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Gaujienas pamatskolai sanāk!

Gaujienas pamatskola atrodas Gaujas upes krastā, skaistā vietā, kur zem viena jumta mīt trīs izglītības iestādes. Tā dibināta 1958. gada 1. septembrī, pamatskolas nosaukums ir mainījies gadu gaitā, bet tās būtība nē – tā ir mājas izglītojamiem, kuriem ir nepieciešama mīlestība un atbalsts.

Pamatskolā strādā radošs, profesionāls un pieredzes bagāts pedagogu un tehnisko darbinieku kolektīvs, kas sniedz zināšanas, atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim un attīstības līmenim.  Pedagogi īpaši rūpējas par bērnu veiksmīgu adaptāciju sabiedrībā. Kopīgais mērķis ir nodrošināt katra skolnieka individuālu attīstību. Pedagogi sniedz sirds siltumu ģimeniskā vidē, māca dzīves prasmes un pašapkalpošanās iemaņas.

Gaujienas pamatskolas zvans uz pirmo  mācību stundu šogad aicina 34 izglītojamos. Šajā mācību gadā skolā realizē četras interešu izglītības programmas. Fakultatīvās stundās bērniem ir iespēja apgūt velosipēdu labošanu. Atbalstu skolēniem sniedz logopēds, psihologs un smilšu terapeits. Skolā tiek piedāvāta ārstnieciskā vingrošana, ritmika un logoritmikas rehabilitācijas nodarbības.

Skolā ir izremontētas telpas, kuras aprīkotas ar jaunām mēbelēm, modernizēts mācību process, plaša bibliotēka, sakārtota sporta zāle ar ģērbtuvēm un atjaunotu inventāru. Tai ir plaša teritorija pastaigām un sporta aktivitātēm. Izglītojamie piedalās dažādās sacensībās un konkursos. Skola iesaistās Pasaules Speciālās olimpiādes sacensībās.

Direktore Vita Andersone teic: “Mēs katrs esam atšķirīgs, savādāks, daudzkrāsains un unikāls, bet kopā mēs veidojam vienotu kolektīvu, kurš priecājas un skumst kopā. Lai katrs skolēns, viņa vecāks, pedagogs un darbinieks jaunajā mācību gadā sajūt savu vietu šajā brīnišķīgajā kopienā!”

 

Informē

Vita Andersone

Gaujienas pamatskolas direktore

 

Sagatavoja

Laura Grīnvalde

Komunikācijas speciāliste