2023. gada 25. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Gaujienas “Špricmajai” 185 gadi

Katru gadu Gaujienas pagastā notiek kas īpašs, bet šoreiz svētkus svin tautas nama ēka, kuru senāk  mēdza dēvēt par Špricmāju.

Sen, sen atpakaļ, 1838. gadā, no dolomīta akmeņiem tika uzcelta dzīvojamā un saimniecības ēka. Ēkas priekšpusē ir četras kolonas, dienvidu galā apakšējā stāvā atradušies zirgu staļļi, bet virs tiem – barības novietne. Austrumu pusē tika izbūvēta uzbrauktuve, taču ziemeļu galā bija izbūvētas istabas, kur dzīvoja muižas kalpi. Vēl aiz ēkas, ziemeļu pusē, tika uzceltas kūtis, kuras joprojām ir labi saglabājušās.

1886. gada maijā Voldemārs fon Vulfs dibināja Gaujienas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, un tās vajadzībām piemēroja šo ēku. Vienā no ēkas galiem, virs jumta kores, uzcēla novērošanas tornīti ar zvanu, kuru, skandinot ugunsgrēka gadījumā, tika izsaukti ugunsdzēsēji. No tā laika šo māju tautā sauca par “špricmāju.” Pats Voldemārs fon Vulfs bija ugunsdzēsēju biedrības goda priekšsēdētājs.

Šobrīd ēkā atrodas Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas un Gaujienas pagasta bibliotēkas, valsts un pašvaldības apvienotais klientu apkalpošanas centrs, bāriņtiesa un jauniešu centrs. Iepriekš šeit bijušas arī citas pagasta iestādes.

Šī māja glabā daudzus noslēpumu, cilvēku dzīvesstāstu, notikumus, kas risinājušies gan iekštelpās, gan ārpus tās. Jau iepriekš esam svinējuši Špricmājas jubilejas un šogad to darām atkal. Bet skaistāko mājas ikdienā ienes kultūra. No 2023. gada augusta uz ēkas varēs aplūkot lielformāta fotogrāfijas, kas atgādinās par Gaujienas pagasta īpašo ugunsdzēsēju stāstu, par vēsturi, kas vīta atmiņās daudzu gadu garumā. Foto atgādinās, ka ugunsdzēsēji palīdzējuši mūsu pagasta ļaudīm dažādās dzīves situācijās, veltījuši savu brīvo laiku, lai ikviens no mums justos droši, izglābts un pasargāts. 

Mēs turpināsim rakstīt muižas ansambļa vēstures lappusēs – Špricmājas vēstures lappusēs. Turpināsim attīstīt un veidot mūsu Gaujienu. Esmu priecīga, ka ik gadu Gaujienā atdzimst kāds stūrītis, parādās jaunas idejas, kuras realizēt, un priecājāmies par mūsu darbīgajiem ļaudīm, kas to visu paveic. Paldies Laimai Poševai ar komandu, ka svinam svētkus, ka godinām Špricmāju, ka satiekam viens otru, ka kopīgi mums iespējams baudīt kultūru un mākslu!

Pēc svinīgās fotogrāfiju atklāšanas varējām baudīt bungu šova māksliniekus “Samba de RĪGA” ar vadītāju Guntu Tomsoni, kas ir vienīgie šāda veida mūziķi Latvijā. Tautas nama mazajā zālē varēja aplūkot foto izstādi par Gaujienas muižas ēkām un brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības darbību.

Vakara gaitā svētkus kuplināja grupas “Jumis” koncerts, kurā muzicēja Uģis Roze, Lauma Matule, Einārs Jaunbrālis, bet svētkus noslēdza zaļumballe.

Paldies visiem par kopīgajiem svētkiem Gaujienā!

Dagnija Pakalne