2023. gada 28. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Grundzāles pamatskola aicina darbā direktora vietnieku izglītības jomā

GRUNDZĀLES PAMATSKOLA

izsludina konkursu uz

DIREKTORA VIETNIEKA IZGLĪTĪBAS JOMĀ amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām
 • piedalīties iekšējo reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu
 • vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, informēt par to pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus
 • iesaistīties skolas īstenotajos projektos

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktam
 • darba pieredze šādā vai līdzīgā amatā
 • izpratne ar izglītības jomu saistītos likumdošanas jautājumos
 • prasme organizēt, vadīt un plānot padoto darbinieku darbu; analizēt problēmas, noteikt darbības prioritātes; pastāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, digitālās prasmes, psiholoģiskā noturība; precizitāte, iniciatīva, elastība

Piedāvājam:

 • atbildīgu darbu uz nenoteiktu laiku
 • nepilnu darba laiku (0,75 slodzes) ar stabilu atalgojumu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (1030 euro par pilnu slodzi)
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika
 • drošu un darba pienākumu veikšanai atbilstošu darba vidi, draudzīgu pedagoģisko kolektīvu, iespēju gūt jaunu pieredzi un pilnveidot profesionālās iemaņas

Dzīves un darba pieredzes aprakstu (Curriculum Vitae), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: [email protected] vai iesniegt personīgi skolā: Tilta iela 6, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads līdz 2023.gada 21.jūlijam. Tālrunis informācijai: 26493777.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.