2022. gada 10. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Grundzāles pamatskola aicina darbā matemātikas skolotāju

Galvenie darba pienākumi:

 • profesionāli un godprātīgi īstenot izglītības programmu “Matemātika” atbilstoši Valsts izglītības standartam;
 • sniegt individuālu un diferencētu atbalstu skolēniem mācību priekšmetā;
 • veicināt skolēnu individuālo sasniegumu attīstību;
 • sekot līdzi jaunākajām tendencēm pedagoģijas nozares attīstībā;
 • izstrādāt piedāvājumu mācību priekšmeta, skolas radošai un inovatīvai izaugsmei;
 • piedalīties skolas pedagoģiskajās sēdēs, mācību priekšmeta jomas darbā, metodiskajās sanāksmēs.

Prasības pretendentam:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • kompetences: komunikācijas un sadarbības prasmes; psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra; pozitīva, radoša un atbildīga attieksme pret darbu; spēja respektēt skolēna vajadzības, kā arī motivēt skolēnus darbam.

Mēs piedāvājam:

 • darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Par pedagogu darba samaksu”; plānots 900 euro mēnesī par vienu pedagoģisko likmi pirms nodokļu nomaksas;
 • pilnu/ nepilnu darba slodzi 5.  – 9./ 7. –  9.klasēm;
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu un darba pienākumu veikšanai atbilstošu darba vidi, draudzīgu pedagoģisko kolektīvu, iespēju gūt jaunu pieredzi un pilnveidot profesionālās iemaņas.

Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums 2022. gada 1. septembris.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumentu kopijas ar norādi „Matemātikas skolotājs” lūdzam sūtīt līdz 2022. gada 19. augustam e-pastā: [email protected] vai iesniegt personīgi skolā, Tilta iela 6, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads.

Tālrunis informācijai: 26493777.