2024. gada 17. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Heraldika ir zinātne, kas realizējas, atbilstoši zinātniskiem principiem, nosacījumiem, likumībām un tradīcijām

Kopš 2021. gada 20.decembra Smiltenes novada pašvaldība ir izsludinājusi ideju konkursu par jaunu novada ģerboņa izveidi. Lai iedzīvotāju iesūtītās idejas pēc iespējas būtu atbilstošākas topošā ģerboņa variantam, skaidrojam par to, kas ir Heraldika, kādam ģerbonim piešķir tiesisko aizsardzību un pēc kādām vadlīnijām nepieciešams vadīties strādājot pie konkrētas idejas. 

  1. Heraldika ir zinātne, kas realizējas, atbilstoši zinātniskiem principiem, nosacījumiem, likumībām un tradīcijām.
  2. Heraldikā tiek lietotas noteiktas krāsas un metāli (Ministru kabineta noteikumi Nr.311 no 2013. g. 11.06.), īpašs heraldisko simbolu, figūru mākslinieciskais atveids, kas ļauj ģerboni izmantot gan mazākajā – vizītkartes vai zīmoga izmērā, gan attēlam uz ugunsmūra.
  3. Latvijas heraldikā netiek izmantotas toņu gradācijas (tumšāks, gaišāks), kādu to izmanto ilustrācijās. Ģerboņa attēlā netiek lietoti burti, uzraksti, arī objekti, kas nav heraldiski aprakstāmi.

Savukārt Ģerboņu likuma 9. panta pirmā un otrā daļa noteic, ka ģerbonim piešķir tiesisko aizsardzību, ja tam ir individuāls raksturs un tas ir jauns, kā arī to, ka ģerbonim ir individuāls raksturs, ja kopiespaids, ko tas atstāj, atšķiras no kopiespaida, kādu atstāj jebkurš cits reģistrēts ģerbonis.

Pašreiz Latvijas valstī ir izstrādāta visai plaša komunālo ģerboņu sistēma – pilsētu, novadu un pagastu ģerboņi, – kopskaitā tajā iekļaujas vairāk nekā 250 ģerboņi. Līdz ar to jauna ģerboņa veidošanas procesā iesaistītajām pusēm (pašvaldība un mākslinieks) ir jābūt informētām par esošajiem ģerboņiem, lai netiktu atkārtoti jau bieži izmantoti simboli, vai arī ģerboņa kompozīcija pārāk tieši neatkārtotu jau kādu no esošajām. (Informācija jebkuram interesentam pieejama interneta vietnē vikipedija.lv.)

 Valsts Heraldikas komisijas ieteikums ir  jau koncepcijas, ideju apkopošanas līmenī domāt par to, kas mūs konkrētā novadā vieno, kas ir unikālais, individuālais konkrētajā teritorijā? Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietniece administratīvajos jautājumos Ramona Umblija uzsver, ka “meži, upes, ezeri, ozoli, saule, zemkopība, lauksaimniecība nav unikālas kādai vienai teritorijai!”

Lai Smiltenes novadam izdodas atrast savu unikālo un raksturojošo simbolu! 

 

Linda Beitika, 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja