2023. gada 21. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Iedzīvotāji aicināti ziņot par 7. augusta vētras nodarītajiem bojājumiem īpašumiem

Piektdien, 10. augustā, Ministru kabinets ārkārtas sēdē vienojās par atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem, lai novērstu vētras radītās sekas. Pašvaldībām ir uzdots sadarbībā ar iedzīvotājiem apzināt zaudējumus savā teritorijā un nepieciešamā darba apjomus.

Pašvaldībām ir uzdots organizēt palīdzības sniegšanu, piešķirot atbalstu vienreizēja finansējuma vai remonta (atjaunošanas) darbu izpildes veidā, par mājokļiem (individuālās dzīvojamās mājas, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas), kuri ir cietuši šā gada 7. augusta vētras laikā un par kuriem apkopota informācija noteiktā termiņā. Atbalsts var tikt izmantots gan kā pagaidu risinājums ēkas sakārtošanai un pasargāšanai no bojāejas, gan lai atjaunotu iepriekšējo stāvokli. Atbalsts paredzēts jumtu un logu atjaunošanas darbiem.

Individuālām dzīvojamām mājām paredzēts piešķirt vienreizēju atbalstu līdz 3 000 eiro apmērā ar papildu nosacījumu, ka atbalsta apmērs nepārsniedz 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamās platības. Savukārt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām paredzēts piešķirt vienreizēju atbalstu, kas nepārsniedz 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamās platības.

Pagastu pārvaldes, apsekojot Smiltenes novada pašvaldības īpašumus, infrastruktūras objektus un novada teritoriju, būtiskus postījumus nekonstatēja – vietām gāzti koki un lauzti zari, vienai pašvaldības dzīvojamai ēkai un vairākām saimniecības ēkām bojāti jumti. Vētra lielākus bojājumus un traucējumus radīja elektrotīklos.

Lai apkoptu informāciju par privātīpašumiem, iedzīvotāji aicināti līdz 17. augustam sazināties ar savu pagastu pārvaldi vai Smiltenes pilsētā ar Saimniecisko nodaļu, ziņojot par 7. augusta vētras radītiem bojājumiem dzīvojamām vai daudzdzīvokļu mājām, ja tādi ir konstatēti, kā arī par būvniecības vai bīstamo atkritumu (azbestu saturošo, stikla vates u.c.) savākšanas atbalstu, ja tas nepieciešams.  

Kontaktinformāciju saziņai ar pagasta pārvaldēm vai Saimniecisko nodaļu skatīt šeit:  https://smiltenesnovads.lv/kontakti/

Informācijas avots: https://www.varam.gov.lv

 

Sagatavoja

 
Marita Mūze
Komunikācijas nodaļas vadītāja