2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Iepazīsti Smiltenes novada skolas: Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

Izglītībai ir liela nozīme katra cilvēka dzīvē, pirmās iemaņas ir pirmsskolas izglītības iestādēs, bet vēlāk mēs savas izaugsmes gaitas turpinām skolās un augstskolās.

Iepazīstināsim Jūs ar dažādām Smiltenes novada izglītības iestādēm. Pirmā no tām – Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola, kuras direktore Dina Meistere par savu vadīto skolu saka:

“Mūsu skolas šā brīža prioritāte ir izstrādāta attīstības programma turpmākajiem sešiem mācību gadiem.

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā ir 134 audzēkņi, 22 pedagogi un 19 tehniskie darbinieki. Mēs gadu sākam ar bērnu un vecāku veidotajiem lielformāta dekoriem pie skolas 31.augustā. Šogad kopīgi tika radīts mīlestības simbols – sirsniņa. Lepojamies ar saviem audzēkņiem, jo katru gadu kāds izmēģina spēkus televīzijas spēlē: “Gudrs vēl gudrāks”. Skolēni piedalās radošo darbu konkursos, rosinām tos izmēģināt savus spēkus olimpiādēs, vienmēr ir labi rezultāti, īpaši – fizikā, latviešu valodā, bioloģijā.

Kļūstam aizvien vienotāki un stiprāki – kādreiz bijām izkaisīti sešās dažādās ēkās, bet pamazām augot – vēsturiskajai skolas ēkai pievienojās sākumskolas skoliņa, sporta komplekss, sporta zāle, blakus esam radījuši Zaļo klasi. Lai būtu pēc iespējas lielākas aktivitātes un kustību iespējas, mūsu skolas teritorijā ir slidotava, strītbola un tenisa laukumi.

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas simboli ir logo un skolas dziesma, tā radām kopības sajūtu un tie ir mūsu atpazīstamības simboli.”

Vairāk par skolu uzzini: