2024. gada 2. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Iespēja cilvēkiem ar invaliditāti uzlabot piekļūstamību savā dzīvesvietā

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna pasākuma “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļa vides pieejamības nodrošināšanā” ietvaros tiek plānots nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi, uzlabot nodarbinātības iespējas un pieejamību pakalpojumiem, tādējādi sekmējot dzīves kvalitāti un cilvēktiesību ievērošanu.

Pasākuma mērķa grupa ir:

  • personas ar invaliditāti un kustību traucējumiem vecumā no 15 līdz 17 gadiem (ieskaitot);
  • pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu un kustību traucējumiem, kuras nav sasniegušas vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu atbilstoši likumam “Par valsts pensijām” vai kuras ir sasniegušas šo vecumu un ir obligāti sociāli apdrošinātas personas (darba ņēmēji, pašnodarbinātie).

No atbilstošās mērķa grupas, tiks veikta mājokļa pielāgošana 2 personām Smiltenes novadā.

Pasākumā atbalstāmās darbībās ietverts:  mājokļu (gan daudzdzīvokļu māju, gan privātmāju) ārējās un iekšējās vides pielāgošanu (tostarp koplietošanas telpu pielāgošanu), vides pieejamības tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma un cita materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi, piegādi un montāžu. Jāpiebilst, ka nepieciešamā pielāgojuma veids un apjoms katram mājoklim tiks noteikts individuāli.

Pielāgojamā mājokļa nosacījumi.  Jāizpildās vienam no tiem:

  • atrodas mērķa grupas personas īpašumā;
  • pieder mērķa grupas personas pirmās vai otrās pakāpes radiniekam;
  • tiek īrēts (vai mērķa grupas personas pirmās vai otrās pakāpes radinieks īrē) no pašvaldības;
  • tiek īrēts (vai mērķa grupas personas pirmās vai otrās pakāpes radinieks īrē) no privātpersonas vai juridiskas personas (nepieciešams īres līgums ar termiņu, kas nav īsāks pieciem gadiem no iesnieguma iesniegšanas brīža).

Pielikuma veidlapa

Smiltenes novada pašvaldība apzina novada iedzīvotājus, kuriem nepieciešams atbalsts mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai. Sociālais dienests aicina atsaukties iedzīvotājus un aizpildīt pieteikuma iesnieguma formu līdz 2024.gada 29.februārim, iesniedzot Smiltenes novada Sociālajā dienestā  vai elektroniski sūtot uz e-pastu: [email protected]. Papildus informācija pa tālruni 25669434.