2023. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Iespēja iegādāties nekustamos īpašumus Smiltenes pilsētā

Smiltenes novada pašvaldība elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamos īpašumus:

  • Stacijas ielā 13, Smiltenē, kadastra numurs 9415 009 0626, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 009 0629 ar platību 0,1533;
  • Kalēju iela 7, Smiltenē, ar kadastra numuru 9415 008 0701, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 4190 m2, kadastra apzīmējums 9415 008 0701 un nepabeigtu būvi, kadastra apzīmējums 9415 008 0701 001;
  • Kalēju iela 8, Smiltenē, ar kadastra numuru 9415 008 0704, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1334 m2, kadastra apzīmējums 9415 008 0704.

Plašāka informācijas ŠET

 

Nekustamo īpašumu nodaļa