2022. gada 5. okt.
A- A A+
Viegli lasīt

In Memorium Maestro Edgaram Račevskim

“Allaž likās kaut kas vēl nav pabeigts, nepadarīts. Tāpēc vairāk esmu domājis uz priekšu, kas darāms un pie kā tūlīt jāķeras klāt. Tagad sajūtu, ka mana tiesa darīta. Ja nu es tagad ardievojos no tā, ar ko esmu saaudzis kopā, tad daru to vieglu prātu. Es zinu, ka jaunie savu darbu turpinās.”

/Jāzepa Vītola vārdi, kas dziļi savijas kopā ar Maestro Edgara Račevska sūtību un devumu Latvijas mūzikā, kultūrā un dziesmu draugu sirdīs/

Pasaules daudzkrāsainību rada īpašie, neatkārtojamie, ar talantu un stipru gribu apveltītie cilvēki. Pie tiem pieder tautā iemīļotais Maestro Edgars Račevskis, kurš mums ir  neatdalāms no Jāzepa Vītola “paradīzes zemes” Gaujienā un ikvasaras Gaujienas Dziesmu svētku tradīcijas.

Pēc savas dziļākās būtības Edgars Račevskis gan ir kurzemnieks, bet kāda daļa no viņa sirds pieder Gaujienai. Jo tieši Maestro klātesamība atjaunoja mūsu tautas dižgara Jāzepa Vītola Mūzikas svētkus Gaujienas “Anniņās” , un 25 gadus Maestro ir bijis šo Mūzikas svētku mākslinieciskais virsvadītājs. Un katru gadu Virsdiriģents atvēra kādu brīnumainu notikumu, minot tikai dažus no tiem, esam izredzētie, 2000.gadā Maestro spēja saaicināt uz sadziedāšanās svētkiem Gaujienas “Anniņās” vairāk kā 2000 dziedātāju no visas Latvijas. Ar viņa iniciatīvu šajos svētkos desmit reizes ir diriģējis izcilais Jāzepa Vītola pēdējo dienu liecinieks, dziesmas “Kalēja” tiešais saņēmējs no profesora rokām, Roberts Zuika, pat 2013.gadā, savā simtgades jubilejas gadā. Un visi Latvijas izcilākie mūziķi, diriģenti, aizjūras latviešu kori no Amerikas, Kanādas, Austrālijas. Patiess garīgums, brīnumainas satikšanās un prieks, kas sirdij liek gavilēt, dvēselei starot un ceļ tautas nacionālo pašapziņu.!

Šajos svētkos Maestro radošajam garam piemita īpašs starojums, kas balstīts uz pamatīgu ikdienas profesionālo darbu. Un tieši šis kopums ieraksta neizdzēšamus un paliekošus esības soļus Latvijā.

Maestro Edgars Račevskis, mūsu Latvijas Dižais cilvēks, kuram ar pietāti un lielu cieņu 2016.gadā mēs pasniedzām Apes novada pašvaldības augstāko apbalvojumu “Kristāla ābols” nominācijā “Mūža ieguldījumu.

Šobrīd, Mīļo Maestro, mūsu kopums ir Smiltenes novads un mūsu pateicība, cieņa un atvadu vārdi no Smiltenes novada kultūras darbiniekiem, koru dziedātājiem, diriģentiem, dziesmu mīļotājiem un novada vadības.

Paldies par pašu cilvēcīgāko un vienkāršāko un tai pašā laikā pašu grūtāko – Jūs iemācījāt to, ka dziesmai ir vērtība, par Jūsu atbalstošo smaidu, uzrunājošo skatienu un draudzīgo pieskārienu. Paldies par padomu tiekoties ar katru kori pirms koru skatēm! Paldies par sirsnību, cilvēcību un labestību!

Maestro debesis un nošu raksti tagad ir Mūžības ceļā.

Smiltenes novada pašvaldība izsaka patiesu līdzjūtību Edgara Račevska ģimenei, tuvākajiem kolēģiem, draugiem un Latvijas koru saimei, pavadot mūžīgās Gaismas ceļā izcilu, savā radošumā neatkārtojamu personību un pēc savas dziļākās būtības sirsnīgu un brīnišķīgu cilvēku.