2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Informācija par izmaiņām SIA “ZAAO” atkritumu apsaimniekošanas maksas tarifā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2023. gada 21. decembrī apstiprināja sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu SIA “ZAAO” cieto atkritumu poligonā “Daibe”, kas nosaka izmaiņas, sākot ar 2024. gada 1. februāri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa izveidi.

Apstiprinātās izmaiņas paredz šādu tarifu par vienas tonnas nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli:

  • 141,75 EUR apmērā par tonnu no 2024. gada 1. februāra līdz 2024. gada 31. decembrim.
  • 146,59 EUR apmērā par tonnu no 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.
  • 151,44 EUR apmērā par tonnu no 2026. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai.

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar jaunas infrastruktūras objektu izbūvi poligonā “Daibe” un to ekspluatācijas uzsākšanu, investīcijām, kas veiktas, lai nodrošinātu kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu. No 2021. līdz 2023. gadam īstenoti attīstības projekti ar kopējo investīciju apjomu vairāk nekā 16 milj/EUR apmērā:

  • Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) projekta Nr.5.2.1.2/20/A/008 “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide” ietvaros no 2024. gada tiks uzsākta jaunas bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas ekspluatācija. ZAAO finansējums – 40.92% no kopējām izmaksām;
  • 2024. gadā tiks uzsākta atkritumu apglabāšana jaunuzbūvētajā atkritumu apglabāšanas krātuvē, kuras izbūvi finansē ZAAO;
  • 2022./2023. gadā ZAAO veica infiltrāta attīrīšanas procesa modernizāciju, kuras ietvaros nomainīta infiltrāta attīrīšanas reversās osmozes iekārta, tādējādi turpinot nodrošināt atbilstošu atkritumu apsaimniekošanu.

Tarifā iekļauts arī Dabas resursu nodoklis, kas no 2024. gada 1. janvāra noteikts 110 EUR, no 2025. gada 1. janvāra – 120 EUR, bet no  2026. gada 1. janvāra – 130 EUR apmērā par tonnu.

Tā kā tarifs par nešķirotu sadzīves atkritumu apstrādi un sadzīves atkritumu apglabāšanu ir daļa no atkritumu apsaimniekošanas maksas, tad arī tā izmaiņas ietekmēs kopējo atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēru.
Ievērojot iepriekš minēto, informējam, ka atkritumu apsaimniekošanas maksa no 2024. gada 1. februāra būs:

  • Smiltenes novadā 31,64 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa)

Izmaiņas maksā par atkritumu apsaimniekošanu veiktas, ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pantā noteikto kārtību un noslēgtā līguma 315-2-149 noteikumus.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas daļas speciālistiem – tālr. 64281250, e-pasts: [email protected].

Aprites_ekonomikas_centrs_DAIBE

Informāciju iesūtīja: SIA “ZAAO”