2023. gada 2. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Informācija par nozvejas datu reģistrāciju iekšējos ūdeņos

Latvijas Lauku konsultāciju uz izglītības centrs uzsāk darbu pie informatīvi izglītojošo semināru plānošanas par Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) izmantošanu iekšējo ūdeņu zvejniekiem un pašpatēriņa zvejniekiem. Sadarbībā ar pašvaldībām plānots organizēt šos seminārus laika periodā no novembra vidus līdz pat gada nogalei.

Zemkopības ministrija ir sagatavojusi arī video pamācību “Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma”( LZIKIS) mobilās aplikācijas lietošanā iekšējo ūdeņu zvejniekiem, lūdzam to izplatīt pēc iespējas plašākai mērķauditorijai. Video pieejams ŠEIT.

No 2024. gada 1. janvāra paredzēta obligāta nozvejas datu reģistrēšana visiem iekšējo ūdeņu zvejniekiem LZIKIS, lai pašvaldībām un valsts iestādēm būtu vieglāk uzraudzīt nozvejas limitu izmantošanu attiecīgos ūdeņos un tiktu samazināts papīra žurnālu aprites slogs zvejniekiem un kontroles iestādēm.

Informācija par atļauto nozvejas limitu un izsniegto licenču skaitu Smiltenes novada pašvaldības ezeros:

SMILTENES  NOVADA  PAŠVALDĪBAS  EZERI

Ezera nosaukums Pagasts Atļautais limits
Auļukalna ezers Drusti 85
Brengūzis     Drusti 120
Draudzesskolas ezers Drusti 130
Dūķis Drusti  85  
Seisums Drusti 120
Lizdoles ezers Launkalne 300
Lubūzis Rauna 115
Zvārtavas ezers Gaujiena 125
Garais ezers Trapene 80
Luksta ezers Trapene 75

 

Sagatavoja

Baiba Kļaviņa 64129776 vai 26690882

[email protected]