2023. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Informācija par Valmieras Tehnikuma organizētajām mācību programmām

Šobrīd aktuāli ir Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” projekts.

Mācību programmas:

  • “Grāmatvedības pamati “- 96 stundas, mācības darbadienu vakaros un brīvdienās.
  • “Rasējumu izstrāde mehatroniskām sistēmām” (ar AutoCAD) -210 stundas, mācības darbadienu vakaros un brīvdienās.
  • “Frēzēšana ar programmvadības metālapstrādes darbgaldu (CNC)” – 214 stundas, mācības darbadienu vakaros un brīvdienās.
  • “Virpošana ar programmvadības metālapstrādes darbgaldu (CNC)” -218 stundas, mācības darbadienu vakaros un brīvdienās.

Pieteikties mācību programmām var līdz 2023. gada 29. jūlijam.

Lai pieteiktos mācībām, personai ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

1. nodarbināta persona (pašnodarbināta persona vai persona, kas ir darba tiesiskajās attiecībās);

2. vecumā no 25 gadiem;

3. ir pabeigta vai nepabeigta (ne augstāka):

  • pamata izglītība;
  • vispārējā vidējā izglītība;
  • 1. kvalifikācijas līmenis;
  • 2. kvalifikācijas līmenis.

Iegūstamais dokuments: Apliecība

Norises laiks: no 24.08.2023. – 26.10.2023., darba dienu vakari un sestdienas.

Nepieciešamā izglītība: pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība.

Mācību maksa: līdzmaksājums – 36 EUR* ( var maksāt arī uzņēmums, kas atbalsta savu darbinieku profesionālajā izaugsmē).

Norises vieta: klātienē – Valmieras tehnikumā, Vadu ielā 3, Valmierā.

Vairāk par programmām ŠEIT.

  

 

Rita Bībere
Valmieras Tehnikuma
Pieaugušo izglītības resursa centra vadītāja