2023. gada 25. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšana Smiltenes novada pašvaldības dzīvojamā fondā

Smiltenes novada pašvaldības dome 2022. gada 30. novembra sēdē apstiprinājusi iekšējos Noteikumus Nr.16/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu”, lai attiecībā uz visu pašvaldības valdījumā esošo dzīvojamo fondu, kas izīrēts, noslēdzot īres līgumus, ieviestu vienotu kārtību attiecībā uz situācijām, kad īrnieks vēlas veikt lielākus kapitālieguldījumus īrētajā dzīvojamā telpā un saņemt par to īres maksas samazinājumu.

            Saskaņā ar šiem noteikumiem, darbi, par kuriem var prasīt minēto samazinājumi ir:

  • logu, ārdurvju, balkona vai lodžijas durvju nomaiņa, logu ārējo un iekšējo palodžu nomaiņa, ar logu un durvju aiļu apdari;
  • apkures iekārtu (krāsns, plīts, siltummūris, dūmenis u.tml., ja tas neietilpst kopīpašuma domājamās daļās) nomaiņa vai atjaunošana;
  • grīdas pamatnes (izņemot grīdas seguma) nomaiņa vai atjaunošana;
  • santehnikas darbi (ūdensvada un kanalizācijas vada izbūve, nomaiņa vai atjaunošana).

Remontdarbi veicami atbilstoši tehniskajām prasībām,  ja tie veikti īrnieka pašu spēkiem, īrniekam to izmaksas nekompensē.

Kompensācijas veids ir 50% īres maksas samazinājums līdz veikto ieguldījumu (tiek ņemti vērā 70% no ieguldījumu vērtības) dzēšanai, bet ne ilgāk kā līdz īres līguma termiņa beigām.

Ja persona vēlas saņemt šo atbalstu, tai vispirms jāvēršas ar atbilstošu iesniegumu Smiltenes novada pašvaldībā – jebkurā pagasta pārvaldē vai klientu apkalpošanas centrā. Pēc iesnieguma saņemšanas, Apsaimniekotājs, kas saskaņā ar noteikumiem ir SIA “Smiltenes NKUP” Smiltenes pilsētā un attiecīgā pagasta pārvalde – pārējā teritorijā, vienojas ar īrnieku par telpu apsekošanu un plānoto darbu saskaņošanu. Pēc šī saskaņojuma saņemšanas, Īrnieks ir tiesīgs veikt plānotos remontdarbus, savukārt pēc remontdarbu pabeigšanas Īrnieks par to atkal informē Apsaimniekotāju, iesniedzot arī līgumu, maksājumu apliecinošo dokumentu un nodošanas dokumentu kopijas. Apsaimniekotājs atkal apseko dzīvokli dod savu atzinumu par veiktajiem darbiem, pēc kā pašvaldības Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par īres maksas samazinājuma apmēru un termiņu.

Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties šeit – https://smiltenesnovads.lv/pasvaldiba/dokumenti/noteikumi-nolikumi/

 

Ar cieņu

Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece

Teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos

Evija Zurģe