2024. gada 19. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Īslaicīgi aizliegts veikt kravas pārvadājumus Gaujienas pagastā

Pamatojoties uz Smiltenes novada pašvaldības rīkojumu, ar 2023. gada 22. martu noteikti kravas pārvadājumu ierobežojumi Gaujienas pagastā. Tie būs spēkā līdz nākamajam rīkojumam, un to mērķis ir novērst pašvaldības autoceļu bojājumus, kas varētu rasties nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ.

Fiziskām un juridiskām personām, kuru transportlīdzekļu vai to sastāvu masa pārsniedz 2,5 tonnas uz ass un kuri veic mežistrādi, smagu kravu pārvadāšanu vai lauksaimniecības zemju apsaimniekošanu, aizliegts pārvietoties šādos ceļu posmos Gaujienas pagasta teritorijā:

  • Zvārtava – Sili (ceļa posms 0 – 0,85 km);
  • Zvārtava – Imantas (ceļa posms 0 – 2,22 km);
  • Dambīši – Lesiņi (ceļa posms 0 – 2,05 km);
  • Tuntes – Līvakas (ceļa posms 0 – 2,02 km).

Sīkāka informācija, vēršoties Gaujienas pagasta pārvaldē.

Aicinām iedzīvotājus izturēties ar sapratni un ziņot par novērotiem pārkāpumiem!

Pamats: Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces pārvaldības un sadarbības jautājumos Evijas Zurģes rīkojums Nr. SNP/23/3.19/75 “Par aizliegumu veikt kravas pārvadājumus pa Gaujienas pagasta ceļiem”.  

 

Madara Mūrniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.