2024. gada 17. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Īstenots  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA)  projekts “Mēs esam Te” 

Lai veicinātu jauniešu  ar ierobežotām spējām iekļaušanu sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko līdzdalību, biedrība “Māsas Veronikas” sadarbībā ar Palsmanes pamatskolu, Smiltenes novada speciālo pamatskolu, Blomes pamatskolu un Gaujienas pamatskolu no 2022. gada 20. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim īstenoja projektu.

Projekta mērķis  bija  pievērst sabiedrības uzmanību jauniešiem ar ierobežotām spējām, kā ar apkārtējās vides palīdzību, tās unikalitāti, iespējām ne tikai nostiprināt veselību, atpūsties svaigā gaisā, bet arī iemācīties, kā to parādīt apkārtējiem, sadarbojoties ar citiem cilvēkiem. Galvenais akcents projektā ir daba, tās radītais skaistums, ko daba dod mums un nākamajām paaudzēm. Notikumu vidū, protams, ES – jaunietis ar savu redzējumu un skatījumu, ES – vienlīdzīgs sabiedrības loceklis.

Projekta gaitā dalībnieki  izveidoja kopīgu video par Smiltenes  novada apkārtni. Video tika prezentēts  projekta noslēguma pasākumā.  

Projekta mērķa grupa  bija  jaunieši  ar ierobežotām iespējām, ar mācīšanās grūtībām vai jaunieši, kas nav iesaistījušies jaunatnes pasākumos.

Lai sasniegtu projekta mērķi, tā īstenošanas gaitā notika dažādas aktivitātes gan katram savā skolā, gan dodoties ciemos pie  citām projektā iesaistītajām skolām.  Piedalīšanās  un līdzdarbošanās  kopīgajos pārgājienos un  ekskursijās, apmācībās, saliedēšanās aktivitātēs ikvienam dalībniekam  ļāva  paplašināt redzesloku, pilnveidot komunikāciju un uzvedības prasmes, iegūt jaunas zināšanas un  draugus vienaudžu vidū. Neliels ieskats projekta aktivitātēs – 

Pirmajā kopīgajā projekta tikšanās reizē  jaunieši devās uz  komandu saliedēšanās  spēlēm aktīvās atpūtas centrā “Ežu šķūnis”, lai viens otru  iepazītu un sadraudzētos. Tika veiktas kopīgas sportiskas aktivitātes. 

Savukārt  otrā tikšanās reizē notika Palsmanes pamatskolā , kur kopā ar  biedrības „Bērnu un jauniešu centrs „Dari Vari” dalībniekiem mācījās  projekta budžeta veidošanu, tikās ar Smiltenes novada tūrisma speciālisti Alīnu Dzenīti, Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāju T. Podnieci, piedalījās saliedēšanās aktivitātēs. Vasaras izskaņā jaunieši devās kopīgā ekskursijā uz Alūksni, lai iepazītu pilsētu un tās daudzveidīgo kultūrvēsturisko mantojumu. Dalībniekiem bija iespēja mācīties pareizi fotografēt un filmēt.

Projekta gaitā notika arī kopīgas apmācības, kurās dalībnieki apguva runas meistarību, guva ieskatu par zināšanām un  prasmēm, kuras nepieciešamas, uzstājoties un paužot savu viedokli. Projekta dalībnieki apguva foto un video montāžu, apstrādāja pārgājienos un ekskursijās iegūto materiālu. 

Tālāk sekoja četras neaizmirstamas tikšanās reizes projekta dalībnieku skolās. Foto orientējoties tika iepazīta Palsmanes pamatskola un  pagasts, tā interesantākās vietas. Ar velosipēdu projekta dalībnieki devās  pa Blomes  līkumainajiem ceļiem, tā izzinot un iepazīstot Blomes pagastu. Gaujienu izstaigāja nūjojot, viesojās skaistajā  Zvārtavas pilī. Savukārt Smiltenes novada speciālajā skolā dalībnieki  tikās jau projekta noslēguma pasākumā, kur ne tikai uzzināja Palsmanes muižas pils noslēpumus, bet  atskatījās uz projektā aizvadītajām aktivitātēm, izvērtēja tās. Īpašu uzmanību un klusumu zālē  izraisīja video, kurus bija veidojuši paši dalībnieki un kuri atsauca atmiņā projekta laika notikumus.

Kā atzina paši dalībnieki, projekts bija labs laiks, lai iegūtu jaunus  draugus, iepazītu viens otru. Ir iegūta jauna pieredze, pārvarēti izaicinājumi, apgūtas jaunas prasmes, tuvāk iepazītas vietas, kur dzīvojam.  Uz jautājumu–vai gribētu atkārtoti darboties šāda veida projektā- no dalībniekiem tika saņemta viennozīmīga atbilde: “Jā, gribētu, jo bija forši!’’ Noslēgumā projekta dalībnieki kopīgi sporta skolotāja T. Cera vadībā apguva Disku golfa spēli. Un tad jau mājupceļš ar skaistām atmiņām un  pozitīvām emocijām!

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”

 

Foto:  no biedrības “Māsas Veronikas” personīgā arhīva 

 

Ilva Pētersone

projekta vadītāja