2022. gada 10. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Itālijas nacionālā parka piemērs: vienota galamērķa pārvaldība

Jūnija sākumā pārstāvji no Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) un Gaujas nacionālā parka tūrisma klastera Enter Gauja devās uz Aostas ielejas reģionu Itālijā, lai iepazītos ar reģiona labākajiem piemēriem tūrisma galamērķu pārvaldībā.

Kopā ar projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs) partneriem no Francijas, Itālijas, Maltas, Somijas un Slovēnijas iegūta vērtīga pieredze, iepazīstot veiksmīgus dabas un kultūras mantojuma resursu izmantošanas piemērus tūrisma produktu veidošanā, galamērķu pārvaldībā, kā arī reģionālo sadarbības tīklu veidošanā.

Dabas aizsardzība un ilgtspējīgs tūrisms

Aostas ielejas reģions ir iecienīts Itālijas tūrisma galamērķis, kas ir unikāls ar savām kultūras un  dabas  vērtībām, šeit atrodas Eiropas augstākā virsotne Monblāns un senākais Itālijas nacionālais parks Grand Paradis. Nacionālā parka tūrisma galamērķa pārvaldības funkciju veic Fonds Grand Paradis, kas pārstāv 2 reģionu, 7 pašvaldību un Grand Paradis nacionālā parka intereses. Parka teritorijai raksturīga ilgtspējīga tūrisma pieeja, nodrošinot dabas vērtību aizsardzību un inovatīvu, videi draudzīgu tehnoloģiju lietošanu tūrisma objektu apsaimniekošanā un transporta pakalpojumu nodrošināšanā. Atšķirībā no daudziem tūrisma galamērķiem Latvijā, Grand Paradis nacionālā parka, kā tūrisma galamērķa pārvaldības funkcija uzticēta vienai organizācijai, nodrošinot stratēģiski vienotu tūrisma jomas attīstību teritorijā, tā stiprinot galamērķa konkurētspēju. Fonds Grand Paradis veiksmīgi īstenojis vairākus ES fondu finansētus ar videi draudzīgas mobilitātes attīstību saistītus projektus. Nacionālā parka teritorijā tūristiem ir pieejami elektro-velosipēdi, ko iespējams iznomāt nacionālā parka apmeklētāju centros vai naktsmītnēs. Nomas maksa par elektro-velosipēdu izmantošanu ir čeks 10 EUR vērtībā par pakalpojumiem, kas izmantoti jebkurā no parka teritorijā esošiem objektiem, piemēram, iztērēti par maltīti restorānā.

Lai velo tūristus nodrošinātu ar ērtiem transporta pakalpojumiem, pārvietojoties starp vairākām kalnu ielejām, fonds Grand Paradis ES fonda finansēta projekta ietvaros, iegādājies elektro-mikroautobusu, kas kursē pēc tūristu  pieprasījuma.  Šie pakalpojumi tiek augstu novērtēti nacionālā parka viesu vidū, tāpēc šobrīd tie kļuvuši par neatņemamu tūristu piesaistes instrumentu.

Sadarbība konkurences apstākļos – sadarbence (no angļu val. co-opetition)

Interesantu pieredzi projekta partneri guva viesojoties vienā no septiņām Aostas ielejas reģiona pašvaldībām  – Introd pilsētā, ko dēvē par Grand Paradis nacionālā parka vārtiem. Kaut arī pilsētas ģeogrāfiskais novietojums ir stratēģiski piemērots tūrisma attīstībai un tuvumā atrodas populārākie Itālijas kalnu slēpošanas kūrorti, tūristu piesaiste līdz šim nav bijusi pilsētas prioritāte. Pateicoties pilsētas aktīvajiem uzņēmējiem, izveidots neformāls sadarbības tīkls starp Introd naktsmītņu īpašniekiem un citiem tūrisma jomas uzņēmējiem, ar mērķi veicināt tūrisma attīstību teritorijā. Uzņēmēji par savas sadarbības galveno vadmotīvu ir izvirzījuši labvēlīgu apstākļu radīšanu tūristu skaita pieaugumam teritorijā, piemēram, mazo viesnīcu īpašnieki savā starpā regulāri sazinās, lai spētu nodrošināt naktsmītnes lielākām tūristu grupām. Tāpat arī viņi strādā pie tūrisma piedāvājuma dažādošanas.

Tūrisma galamērķu pārvaldības izaicinājumi un labā prakse tika apspriesta, apmeklējot veiksmīgus publiskā un privātā sektora partnerības piemērus tūrisma jomā. Interesantu pieredzi partneri guva, apmeklējot Maison Bruil muzeju Introdā, kur publiskā sektora finansējums ieguldīts infrastruktūras un ekspozīcijas izveidē, nododot to pārvaldīt privātajam uzņēmējam. Muzejā izveidota ekspozīcija par Itālijas kalnu reģionu iedzīvotāju dzīves veidu no 17.-19. gadsimtam, galveno uzmanību veltot ēdienu gatavošanas tradīcijām. Līdzās šai ekspozīcijai, muzejā atrodas arī vietējo pārtikas ražotāju un amatnieku veikals, kas produkciju tūristiem piedāvā, izmantojot vienotu preču zīmi – Tascapan.

Vizītes laikā projekta partneri diskutēja par to, kā iepazītos un katram noderīgākos Aostas ielejas reģiona labo prakšu piemērus varētu pārņemt citās partnervalstīs, ar mērķi izstrādāt priekšlikumus tūrisma politikas plānošanas dokumentu uzlabošanai un labākai galamērķu pārvaldības īstenošanai.

Itālijas pieredze ilgtspējīga tūrisma attīstībā un inovatīvu, videi draudzīgu mobilitātes risinājumu ieviešanā ir labs piemērs tūrisma plūsmas veicināšanai Gaujas nacionālajā parkā (GNP). Vienotas ieejas biļetes izveide vairākiem GNP tūristu piesaistes objektiem stiprinātu galamērķa konkurētspēju un ciešāku iesaistīto uzņēmēju sadarbību. Fonds Grand Paradis kā vienota institūcija demonstrē veiksmīgu piemēru tūrisma galamērķu pārvaldībā. Šāda pieeja Vidzemē tiek īstenota GNP teritorijā, kur Enter Gauja klasteris veic līdzīgas funkcijas, tomēr ir vairāki citi Vidzemes tūrisma galamērķi, kur šī pieredze tūrisma pārvaldības funkciju nodošanai publiskās-privātās partnerības pārziņā būtu veicināma. Itālijas labo prakšu piemēri gastronomiskā tūrisma piedāvājumu veidošanā, kas balstās uz autentiska pieredzējuma sniegšanu, izmantojot reģiona tradicionālās ēdienu gatavošanas receptes, ir vērtīga pieredze, kas būtu pārņemama arī Vidzemes reģionā.

Projekts “Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos” (Destination SMEs) tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda “Interreg Europe 2014.-2020. gadam” programmas ietvaros. Projekta Destination SMEs galvenais mērķis ir uzlabot tūrisma sektora mazo un vidējo komersantu konkurētspēju, attīstot tūrisma galamērķu pārvaldību. Lai to risinātu, projekta ietvaros tiek identificēti labās prakses piemēri tūrisma galamērķos Eiropā, īstenojot starpreģionu pieredzes un zināšanu apmaiņas pasākumus. Tiek analizēti valsts līmeņa politikas plānošanas dokumenti, kā arī veicināta starpinstitucionālā un starpnozaru sadarbība.

Papildu informācija par projektu: šeit.

Projekta mājaslapa: http://www.interregeurope.eu/destinationsmes/

Rūta Vasermane, Projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, Tel.: +371 64116007  , E-pasts: [email protected]; www.vidzeme.lv