2023. gada 28. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgo komiteju turpmāk vadīs deputāte Inga Ērgle

Smiltenes novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājas amatā 2023. gada 18. jūlija sēdē tika apstiprināta deputāte Inga Ērgle, kas līdz šim pildīja attiecīgās komitejas priekšsēdētāja vietnieces pienākumus.

Izmaiņas komitejas vadībā saistītas ar deputāta Toma Marksa iesniegumu, lūdzot atcelt viņu no komitejas priekšsēdētāja amata saistībā ar ievēlēšanu Latvijas Olimpiskās komitejas izpildkomitejā, ņemot vēra, ka darba apjoma dēļ nav iespējas pilnvērtīgi veikt komitejā uzticētos pienākumus.

Komitejas sēdē tika atbalstīta deputātes Ingas Ērgles kandidatūra priekšsēdētājas pienākumu veikšanai, par vietnieku apstiprināja līdzšinējos komitejas priekšsēdētāju Tomu Marksu.

Informācijai: Kultūras, izglītības un sporta jautājumu patstāvīgās komitejas uzdevumi ir saistīti ar atbildības jomu aktuālo jautājumu izskatīšanu, sagatavošanu un virzīšanu izskatīšanai domes sēdēs; atzinumu sniegšanu uz lēmumu projektiem; jautājumu izskatīšanu un priekšlikumu sniegšanu kompetences jomai atbilstošo iestāžu tīkla un attīstības, darbības nodrošināšanai; budžeta projektu priekšlikumu iesniegšanu Finanšu komitejai; ar kompetences iestādēm saistītu jautājumu risināšanu; reliģisko draudžu un konfesiju iesniegumu izskatīšanu; priekšlikumu iesniegšanu par nesadalīto budžeta līdzekļu sadali, atbilstoši kompetencei; līdzekļu izlietojuma kontroli atbildības jomās; iestāžu pasākumu gada plānu apstiprināšanu; īstermiņa un ilgtermiņa plānu un attīstības principu izstrādi atbildības jomu attīstībai; priekšlikumu sniegšanu starptautiskas sadarbības veidošanai; Pašvaldības komisiju darba pārraudzību savas kompetences ietvaros; priekšlikumu sniegšanu jaunu komisiju izveidei vai esošo likvidēšanai u.c.

 

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste