2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Izmaiņas brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu saņemšanā

No šī gada 7. februāra spēkā stājušies Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 3/23 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā”. Noteikumu mērķis ir sniegt atbalstu vairākām novada iedzīvotāju grupām, veicinot labsajūtu un plašākas iespējas veselības jomā.

Saistošajos noteikumos paredzēto atbalstu var saņemt iedzīvotāji, kuri deklarējuši dzīvesvietu un faktiski dzīvo Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

 • No 7. februāra noteikts, ka ēdināšanas pabalstu vispārizglītojošās iestādēs 100% apmērā var saņemt daudzbērnu ģimeņu bērni, bērni ar invaliditāti un aizbildnībā esoši bērni. Šīm pašām grupām 100% atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai piešķir pirmsskolas izglītības iestādēs.
 • Par 100 eiro ir palielināts vienreizējais bērna piedzimšanas pabalsts un turpmāk tas būs 400 eiro par katru bērnu, ja abi vecāki ir deklarēti Smiltenes novadā. Ja dzīvesvietu Smiltenes novadā deklarējis tikai viens no diviem vecākiem – pabalsts pienākas 50% apmērā. Atbalstu var saņemt viens no vecākiem vai cilvēks, kas bērnu adoptējis, ņēmis aizbildnībā, ir audžuvecāks.
 • Ir palielināts pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā, tā apmērs turpmāk būs 50 eiro. Pabalstu piešķir 75., 80., 85., 90., 95. un katrā jubilejā pēc 95. gadu vecuma. 100 gadu jubilejā pienākas pabalsts 150 eiro, bet katrā nākamajā dzimšanas dienā pēc simtgades šī summa tiek palielināta par 10 euro.
 • Īpaši pabalsti paredzēti arī citos svētkos. Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu 4. maijā, politiski represētajiem, nacionālās kustības dalībniekiem un Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem ir iespēja, reizi gadā, maijā, saņemt pabalstu 60 eiro apmērā.
 • Ziemassvētkos arī turpmāk varēs saņemt saldumu paciņu, tās tiks pasniegtas:
 • Vientuļiem cilvēkiem un tiem, kas vecāki par 80 gadiem;
 • Ģimenēm ar aizbildnībā esošiem bērniem un bērniem, kas ir ārpusģimenes aprūpē;
 • Smiltenes novada izglītības iestāžu audzēkņiem no 1. līdz 4. klasei;
 • Pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem;
 • Bērniem no viena līdz septiņu gadu vecumam;
 • Maznodrošinātu un trūcīgu ģimeņu bērniem;
 • Bērniem no daudzbērnu ģimenēm.

 

 • Pabalsts paredzēts arī sērās – valstī noteiktās minimālās algas apmērā atbalstu apbedīšanas izdevumu segšanai var saņemt tuvinieks vai persona, kas uzņēmusies apbedīšanu. Ja izdevumu segšanai jau saņemts atbalsts no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas – iespējams saņemt starpību, ja saņemtais pabalsts ir mazāks par valstī noteiktās minimālās algas apmēru – 620 eiro.
 • Veselības pakalpojumu pieejamībai nozīmīgs ir transporta pabalsts, tāpēc ir ieviests jauns atbalsta veids tā kompensēšanai. Tam pieteikties var personas, kuras pamatotu (veselības apstākļu) dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, lai nokļūtu ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs. Atbalsta saņemšanai nepieciešama medicīniska izziņa, kas apliecina funkcionālos traucējumus un/vai nespēju pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Pabalstu 100 eiro gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus piemēro:
 • cilvēkiem, kas vecāki par 80 gadiem;
 • cilvēkiem ar ārsta izziņu, kuriem noteiktas medicīniskās indikācijas speciālā transporta iegādei, transporta izdevumu kompensēšanai;
 • ģimenēm, kas audzina bērnu ar invaliditāti.

Saistošie noteikumi Nr. 3/23 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā” ir pieejami ŠEIT.

Ar jautājumiem par atbalsta noteikumiem un to piemērošanu var vērsties Smiltenes novada sociālajā dienestā.

 

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste