2022. gada 9. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Izmaiņas siltumapgādes tarifos Smiltenes novadā

2022. gada 29. jūnija Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprinātas siltumapgādes tarifu izmaiņas SIA “EcoHeat”, kā arī pašvaldības apsaimniekotajās Raunas, Mēru un Gaujienas ciemu katlu mājās.

Šī gada 13. maijā SIA “EcoHeat”, kas apsaimnieko katlu mājas Drustos, Gatartas pansionātā, Palsmanē un Gaujienā (skolas un dzīvojamā māja “Rīti”), ar iesniegumu vērsās Smiltenes novada pašvaldībā, lūdzot paaugstināt siltumapgādes tarifus pieaugošo kurināmā, darba spēka, iekārtu uzturēšanas, degvielas u.c. izmaksu dēļ. Pašvaldībai izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, dome lēma apstiprināt jaunus siltumapgādes tarifus, kas stāsies spējā ar šī gada 1. oktobri:

Apdzīvota vieta Spēkā esošais tarifs,

EUR/MWh (bez PVN)

Tarifs no 01.10.2022.,

EUR/ MWh (bez PVN)

Drusti 55,48 78,48
Gatarta 59,58 82,89
Gaujiena

(skola un dzīvojamā māja “Rīti”)

59,58 75,18*
Palsmane 59,58 82,89

* pēc šķeldas konteinertipa katlu mājas uzstādīšanas – 82,89 EUR par vienu MWh siltuma

Pieaugošo siltumenerģijas ražošanas izmaksu dēļ Smiltenes novada pašvaldības dome apstiprināja izmaiņas siltumapgādes tarifiem arī pašvaldības apsaimniekotajās katlu mājās  Mēru ciemā, Raunas un Gaujienas pagastā. Izmaiņas stāsies spējā ar šī gada 1. septembri:

Apdzīvota vieta Mērvienība Spēkā esošais tarifs

 

Tarifs no 01.09.2022.

(bez PVN)

Rauna EUR/MWh 43,98 86,33
Mēri EUR/MWh 40,41 105,68
Gaujiena

(centrālā katlu māja “Robežnieki”)

EUR/1 m2 1,234 1,54

29. jūnija domes lēmums paredz arī siltā ūdens sagatavošanas (uzsildīšanas) tarifa izmaiņas Gaujienas pagasta teritorijā. Sākot ar 1. septembri tās būs:

14,75 EUR/1 m3 (ar PVN) ar ūdens skaitītāju;

29,50 EUR/mēnesī (ar PVN) vienam iedzīvotājam bez ūdens skaitītāja.

Iedzīvotāju ievērībai! – ar 2023. gada janvāri plānotas siltumapgādes tarifa izmaiņas arī Smiltenes pilsētā. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai pašvaldības informācijas kanālos.

Ja būs vērojams energoresursu cenu kritums, tad tarifi tiks pārskatīti un attiecīgi samazināti.

 

Madara Mūrniece

zīmolvedības un mārketinga speciāliste