2024. gada 21. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Izsludināts radošo ideju konkurss par Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumu

Sākot no šī gada 22.februāra tiek izsludināts radošais konkurss, kura mērķis ir izraudzīties labāko ideju Smiltenes novada pašvaldības augstākā apbalvojuma – statuešu komplekta – vizuālajai versijai un tehniskajam noformējumam.

Apbalvojuma mērķis ir izcelt un godināt novadniekus par īpašiem sasniegumiem un nozīmīgu ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā, atpazīstamības un iedzīvotāju labklājības veicināšanā. Tas tiks pasniegts svinīgajā Valsts svētku pasākumā 18. novembrī.

Konkursa dalībnieku galvenais uzdevums ir radīt skices pašvaldības apbalvojumam – statuešu komplektam – nominācijās  “Gada balva” un “Goda cilvēks.”

Nosacījumi, kurus nepieciešams ievērot, iesniedzot savu konkursa ideju – tai jāraksturo Smiltenes novads, tā simboli, vēsture, grafiskā identitāte vai jābūt citai saistībai ar Smiltenes novada ģerboni un vērtībām. Katrai idejai ir jāietver īpašs vēstījums, ideja, stāsts. Viens dalībnieks var iesniegt līdz 3 konkursa idejām.

Savas idejas jāiesniedz līdz šī gada 21. martam. Skices var iesniegt ikviena fiziska, juridiska persona vai personu grupa.

Pēc apbalvojuma komisijas izvērtējuma, divi līdz trīs labākie darbi tiks nodoti Smiltenes novada pašvaldības domei, kura noteiks konkursa uzvarētāju. Šī ideja tiks izmantota apbalvojuma dizainā, kā arī uzvarētājs saņems naudas balvu 300 euro vērtībā (pirms nodokļu nomaksas).

Savas idejas jāiesniedz nolikumā paredzētajā kārtībā. Materiāliem jābūt sagatavotiem A4 izmēra dokumentā (izdrukas vai elektroniskā pdf formātā) ar norādi – ideju konkursam “Smiltenes novada pašvaldības apbalvojums”. 

Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds vai juridiskais nosaukums, telefona numurs un e-pasts.

Idejas var iesniegt:

  • Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros;
  • pastkastītēs pie pagasta pārvalžu ēkām (materiālus jāievieto slēgtā aploksnē);
  • sūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected];
  • sūtot pa pastu uz adresi – Smiltenes novada pašvaldība, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.

KONKURSA NOLIKUMS

Jautājumu gadījumā rakstīt uz e-pastu: [email protected] vai zvanīt pa tālruni 29530683.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste