2022. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Izsludināts “Smiltenei 100” svētku logo konkurss  

Lai izveidotu vienotu Smiltenei 100 svētku noformējumu, kā arī veicinātu iedzīvotāju iesaisti svētku tapšanā, Smiltenes novada dome izsludina “Smiltenei 100” svētku logo konkursu, kurā aicināti piedalīties mākslinieki, grafiskie dizaineri, radot logo un iesaistot novada bērnu zīmējumu akcijas laikā piedāvātās idejas.

Kā esam informējuši iepriekš, 2020.gadā no 17. līdz 19.jūlijam Smiltenes pilsēta svinēs 100 gadu jubileju, kas būs svētki mums visiem – gan tiem, kas šeit dzīvo, strādā un mācās, gan tiem, kas pie mums ieradīsies ciemos. 100 gados sasniegtais ir bijis kopīgs stipru cilvēku darbs ar sapni par stipru pilsētu, kurā ikvienam no mums šodien un rīt ir iespēja dzīvot!  Pilsēta ir kļuvusi par vietu, kur pulcējas talantīgi, radoši un darbīgi ļaudis, kuri ar savu darbu turpina veidot nākotnes Smilteni un Latviju. Līdz ar to kā svētku vadmotīvs 100gades svinībām ir izvēlēts – Smiltenes stiprie cilvēki!

Šo vadmotīvu oktobra mēnesī bērnus aicinājām attēlot zīmējumā. Kopumā saņēmām 80 bērnu darbus, no kuriem svētku režirsors, darba grupa izvēlējās deviņus, kurus konkursanti būs aicināti iekļaut logo izveidē. Sakām lielu paldies ikvienam akcijas dalibniekam. Visi akcijas laikā iesniegti bērnu darbi nākamgad būs apskatāmi Smitlenes pislētas Kultūras centrā.

“Smiltenei 100” svētku logo konkurss tiek izsludināts līdz 2019.gada 9.decembrim (ieskaitot), un tajā var piedalīties ikviena fizsika vai juridiska persona.

Svētku logo jāatbilst šādām prasībām:

  • logo jārada svētku noskaņa un asociācija ar Smiltenes pilsētas vēsturi, simboliku un galveno svētku vadmotīvu- “Smiltenei 100 – Stipri cilvēki, Stipra pilsēta!”;
  • logo jābūt dalībnieka paša radītam, ietverot kādu no Smiltenes novada domes rīkotās akcijas “Radām svētku logo Smiltenei 100!” deviņām izvēlētajām bērnu idejām;
  • logo jābūt viegli uztveramam, uzmanību piesaistošam, lietojamam dažādos mērogos, arī melnbaltā versijā;
  • grafiskajai daļai jābūt savietojamai ar svētku datumiem;
  • logo izveidē var tikt izmantoti visi grafiskie un gleznieciskie līdzekļi.

Konkursa darbu iesniegšana:

  • datorgrafikas darbi iesniedzami elektroniskā veidā pdf un eps formātā (vektora fails);
  • katram darbam jāpievieno paskaidrojošs apraksts, idejas pamatojums (īss apraksts brīvā formā);
  • darbam jāpievieno informācija par darba autoru (vārds, uzvārds, dzīvesvieta);
  • darbi jāiesniedz elektroniski, sūtot Smiltenes novada domei uz e-pastu [email protected] ar norādi „Smiltenei 100 svētku logo konkurss”.

Plašāka informācija NOLIKUMĀ.

Pēc konkursa noslēguma konkursa komisija- Smiltenes pilsētas 100gades pasākuma vadības darba grupa- veiks darbu izvērtēšanu un tā rezultāti tiks apstiprināti Smiltenes novada domē. Konkursa uzvarētājam tiks piešķirta naudas balva 300,00 euro apmērā (neskaitot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus) .

Par stipriem cilvēkiem stiprā pilsētā!

Uz tikšanos Smiltenei 100 svinībās 17.-19.jūlijā!

Seko līdzi visām svētku aktivitātēm facebook.com lapā Smiltenei 100-ŠEIT.

Inga Kovala,
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste