2024. gada 19. maijs
A- A A+
Viegli lasīt

Izsludināts Smiltenes novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss

Smiltenes novada jauniešiem pieejams finansējums savu ideju īstenošanai. Smiltenes novada pašvaldība aicina jauniešus iesniegt iniciatīvu projektus, lai kopā sanāk radīt uz jauniešu interesēm un vajadzībām orientētas aktivitātes.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Smiltenes novada jauniešu iekļaušanos Smiltene novada pašvaldības kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot fiziskās aktivitātes, vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un finanšu pratību.

Projektu konkursā var piedalīties Smiltenes novadā dzīvojošie jaunieši vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem, tai skaitā jaunieši, kuri mācās kādā no pašvaldības izglītības iestādēm.

Vienam projektam paredzētais finansējums ir līdz 250 eiro. Kopējā projektu konkursa finansējums ir 1250 eiro.

Finansējums tiek piešķirts:

  • neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem, piemēram, apmācībām, pieredzes apmaiņām, tematiski pasākumi u. tml.;
  • jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā, piemēram, organizējot brīvprātīgo darbu, tā kampaņas u. tml.;
  • fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā, piemēram, atklātajiem treniņiem, pārgājieniem, amatieru turnīriem u. tml.;
  • radošai pašizpausmei, piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai u. tml.

Projektu iesniegšanas termiņš ir no šī gada 13. maija līdz 27. maijam. Projekta īstenošanas laiks no projekta apstiprināšanas brīža līdz šī gada 31. oktobrim.

Konkursa nolikums, projekta pieteikums un citi dokumenti pieejami Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv.

Konkursa kontaktpersona ir Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Inga Grizāne, [email protected], tālr. +371 27852853.

Projekta nolikums

Projekta pieteikums

Projekta izmaksu tāme

Sadarbības partnera apliecinājums

Vērtēšanas kritēriji

Projekta atskaites veidlapa

Dalībnieku reģistrācijas lapa

Vecāku atļauja