2023. gada 30. nov.
A- A A+
Viegli lasīt

Izstrādāti jauni noteikumi, kas noteic līdzekļu sadales kārtību sporta attīstībai Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada 19. oktobra domes sēdē apstiprināti noteikumi Nr. 22/23 “Par pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību sporta attīstībai Smiltenes novadā”. Aicinām līdz 15. novembrim iesniegt pieteikumus, lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu 2024. gadā.

Noteikumos paredzēta kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu juridiskām un fiziskām personām sporta pasākumu īstenošanai, kā arī sporta biedrībām un individuālajiem sportistiem – dalībai sacensībās vai treniņnometnēs.

Noteikumu mērķis ir veicināt Smiltenes novada iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskās aktivitātēs, kas veicina veselīgu dzīvesveidu un sportisko rezultātu izaugsmi, kā arī popularizēt sporta veidus un sekmēt sporta organizāciju veidošanos, darbību. Tāpat ne mazāk nozīmīgi ar šiem noteikumiem, ir radīt nepieciešamos apstākļus valsts mēroga tautas un augsta sasnieguma sporta pasākumu norisei novadā.

Pašvaldības līdzfinansējumu pasākumu organizēšanai varēs saņemt sporta organizācijas, arī biedrības, kas rīkos sporta un veselīgu dzīvesveidu veicinošus pasākumus Smiltenes novadā.

Līdzekļi organizācijai var tikt piešķirti šādu pasākumu organizēšanai:

 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētu biedrību ar juridisko adresi Smiltenes novada administratīvajā teritorijā organizētajiem čempionātiem/turnīriem;
 • Latvijas čempionātu un Latvijas kausu posmiem, ko atzinusi attiecīgā sporta veida federācija;
 • starptautisku sporta pasākumu, ko atzinusi vai organizē attiecīgā sporta veida federācija, organizēšanai.

Līdzfinansējumu varēs saņemt šādiem izdevumiem – apbalvojumu iegādei, tiesnešu pakalpojumiem, medicīnas pakalpojumiem vai citiem ar sacensību organizēšanu tieši saistītiem izdevumiem, kas iepriekš saskaņoti ar pašvaldību.

Finansējuma piešķiršanas kārtība noteikumos paredzēta arī individuālajiem sportistiem. Uz to varēs pretendēt šādi sportisti:

 • individuālie Smiltenes novada prioritāro sporta veidu sportisti;
 • prioritāro sporta veidu sporta spēļu komandu sportisti;
 • citu sporta veidu pārstāvji – individuāli vai komandās.

Pašvaldības prioritārie sporta veidi: basketbols, futbols, orientēšanās, vieglatlētika, volejbols, riteņbraukšana, BMX riteņbraukšana.

Lai sportists varētu pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, jāatbilst kādam no šiem kritērijiem:

 • sportista vecuma grupai jābūt vismaz U-18, neskaitot sportistus, kurus atbalstījusi Smiltenes novada sporta skola;
 • tiek izpildīts pašvaldības noteiktais sporta sasniegumu līmenis. Tas atrodams šo noteikumu 3. pielikumā;
 • sportistam ir jāpārstāv pašvaldība Latvijas mēroga sacensībās, izņemot gadījumu, kad finansējuma pieprasītājs ir sporta spēļu komandas dalībnieks un pašvaldībai nav šī sporta veida komandas, vai sportists ir augstākas līgas, kurā nav Smiltenes komandu pārstāvniecības, komandas dalībnieks;
 • sportistam jābūt deklarētam Smiltenes novada administratīvajā teritorijā vismaz 1 gadu un ikdienā jātrenējas un jāpārstāv kādu no Smiltenes novada sporta biedrībām;
 • jāuzrāda sasniegtie rezultāti iepriekšējā laika periodā no 1. oktobra līdz 30 . septembrim, kādā no noteikumu 2. pielikumā minētajām sacensībām;
 • ja sportists piedalījies vairākās sacensībās, tai skaitā – Latvijas, Baltijas, Eiropas vai Pasaules čempionātos, tad tiek ņemta vērā augstākā iegūtā vieta.

Individuālajiem sportistiem tiek segtas šādas izmaksas – dalības maksa sacensībās, treniņnometņu izdevumi, licenču iegāde, transporta pakalpojumi uz/no treniņnometnēm, nakšņošanas izdevumi sacensībās un treniņnometnēs, ēdināšanas pakalpojumi, maksa par sporta infrastruktūras izmantošanu, sporta inventāra iegāde.

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējumam noteikumu pārejas noteikumos ir noteikta šāda kārtība:

 1. Pieteikums Pašvaldības līdzfinansējumam sporta atbalstam atbilstoši šiem noteikumiem finansējuma piešķiršanai 2024. gadam iesniedzams līdz 2023. gada 15. novembrim, savukārt, pieteikumi, kas iesniegti pašvaldībā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai 20.10.2023.), tiek izskatīti atbilstoši jaunajiem noteikumiem.
 2. Līdzfinansējumam sporta atbalstam atbilstoši šiem noteikumiem finansējuma piešķiršanai tālākajiem gadiem jāiesniedz ne vēlāk kā līdz katra gada 15. oktobrim par katru nākošo gadu.

Sporta organizācijām un individuālajiem sportistiem, lai tie pretendētu uz  pašvaldības līdzfinansējumu sporta atbalstam, pašvaldībā jāiesniedz pieteikums, kas atrodams Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē vai zemāk šajā ziņā. To var iesniegt:

Ar noteikumiem iepazīties var ŠEIT.

Pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT.

Informācija par šo un citām pašvaldības atbalsta iespējām ŠEIT.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības 

Komunikācijas speciāliste