2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Izvērtējot ūdeņraža degvielas veidu, ZAAO kā prioritāti izvēlas klientu

SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) sadarbībā ar astoņiem partneriem no Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes 2022. gada beigās uzsāka vērienīgu Eiropas Savienības starpreģionu inovāciju investīciju instrumenta (I3) projektu “Atbalsts transportā izmantojamās “zaļā” ūdeņraža enerģijas vērtību ķēdes reģionālai attīstībai Igaunijā un Latvijā” (turpmāk – H2Value). Analizējot projekta gaitā radušos izaicinājumus, uzņēmums pieņēmis lēmumu pārskatīt dalību projektā.

Projekta mērķis ir izveidot maza mēroga zaļā ūdeņraža ražotni Tartu reģionā, izmantojot saules ģenerēto elektrību, kā arī izveidot zaļā ūdeņraža uzpildes staciju un praktiski testēt zaļā ūdeņraža transportēšanas iespējas pa autoceļiem Latvijā un Igaunijā, lai to kā degvielas avotu varētu izmantot speciāli pielāgotu auto darbināšanai.

Šī iniciatīva tika uzsākta, lai veicinātu videi draudzīgāku un ilgtspējīgāku transporta sektoru, kā arī piedāvātu ZAAO klientiem jaunākās tehnoloģijas un inovatīvus risinājumus. Ņemot vērā Eiropas Savienības atveseļošanas plānu, kurā ūdeņradis tiek uzsvērts kā viena no nozīmīgākajām jomām pārejai uz tīru enerģiju, šis projekts likās likumsakarīgs solis.

Tomēr, izvērtējot piedāvājumu, viena atkritumu vedēja iegādes cena ir 760 000 EUR – 1103700 EUR. Nomas maksa no 23000 EUR līdz 27319EUR mēnesī. Ūdeņraža degvielas izmaksas par vienu kilogramu sastāda 20,6 EUR – 21 EUR. Ekspluatācijas izmaksas pieaugtu līdz pat 201000 EUR 18 mēnešu laikā, kas veidotu 260-300% sadārdzinājumu, salīdzinot ar CNG automašīnām. Iepirkumā piedāvātās augstās izmaksas, kas saistītas ar ūdeņraža tehnoloģiju ieviešanu un uzturēšanu, radītu nesamērīgu cenu pieaugumu ZAAO pakalpojumiem, iedzīvotāji nespētu segt šādas inovācijas radītās papildus izmaksas. Uzņēmuma prioritāte ir nodrošināt ilgtspējīgus un pieejamus pakalpojumus saviem klientiem.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis uzsver: “Lai sasniegtu Eiropas Savienības izvirzītos SEG samazinājuma mērķus transporta sektorā, ir svarīgi, lai valsts izstrādātu skaidru politiku par enerģijas avotu izvēli transportā. Ir jānosaka, kādam enerģijas avotam – elektrībai, biometānam vai ūdeņradim – tiks dota priekšroka un sniegts atbalsts. Lai arī mēs atzīstam ūdeņraža tehnoloģiju potenciālu, uzskatām, ka ir svarīgi pievērsties integrētai pieejai valsts līmenī, izskatot, kurš no tiem piemērotāks Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.”

ZAAO pateicas visiem projekta dalībniekiem, partneriem un interesentiem par ieguldījumu, atbalstu un izpratni. Uzņēmums turpinās meklēt inovatīvus un efektīvus risinājumus, kas atbilst klientu vajadzībām un iespējām, vienlaikus cenšoties samazināt savas darbības ietekmi uz vidi.

 

Dina Lukaševiča-Lāce
Sabiedrisko attiecību vadītāja