2023. gada 3. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Ja neesi saņēmis kādu no izdevuma “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” numuriem, ZIŅO!

Smiltenes novada pašvaldībai vairākkārt ziņots par gadījumiem, kad iedzīvotāji nav saņēmuši vienu vai vairākus tās bezmaksas informatīvā ikmēneša izdevuma “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” numurus (SNPV). Mums ir svarīgi, lai ikviens novadnieks savā pastkastītē ik mēnesi saņemtu informāciju par domes pieņemtajiem lēmumiem, attīstības projektiem, pasākumiem un citām aktualitātēm. Lai maksimāli samazinātu gadījumu skaitu, kad izdevums tomēr netiek saņemts, aicinām par to ziņot, kā arī iepazīties ar pasta kastītes izvietošanas noteikumiem!

To, kā jābūt izvietotām pasta kastītēm, nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 463 “Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu”. Jāņem vērā, ka tām jābūt pastniekam viegli pieejamām, izgatavotām no izturīga materiāla vismaz ar A4 formāta atvērumu un pasargātām no mitruma, marķētām ar attiecīgās adrese norādēm u.c. Jāpielūko, lai pastnieka darbu neapgrūtina un drošību neapdraud nepieskatīti mājdzīvnieki, īpaši, suņi.

Ja pastkastītes izvietojums, jūsuprāt, atbilst Ministru kabineta noteikumiem, bet tomēr neesat saņēmis vienu vai vairākus izdevuma “Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” numurus, ziņojiet līdz 20. oktobrim:

  • aizpildot elektronisku veidlapu ŠEIT ;
  • zvanot pa tālruni 64707863 (Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļa);
  • aizpildot drukātu anketu izdevuma “SNPV” oktobra numurā un iesniedzot to kāda no novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem vai pagastu pārvaldēm.

Informācija:

“Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” ir informatīvs bezmaksas izdevums, kas iznāk vienu reizi mēnesī. Izdevējs – Smiltenes novada pašvaldība, sagatavo Komunikācijas nodaļa sadarbība iestādēm un struktūrvienībām. Maketēšana un druka – tipogrāfija “Erante”. Izplatītājs – VAS “Latvijas Pasts”. Ik mēnesi izplatīšanai tiek nodoti 8930 izdevuma eksemplāri, kas tiek ievietoti privātmāju un daudzdzīvokļu namu pasta kastītēs.

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciāliste