2024. gada 17. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Jauna iespēja papildu drošībai darījumos ar pilnvarotu personu – pilnvaras pārbaude

Tā vietā, lai kārtotu konkrētas lietas saistībā ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, ko viens cilvēks ar pilnvaru bija uzticējis otram, šī pilnvarotā persona vēlējās īpašumu pārdot un naudu piesavināties. Šāds gadījums nupat notika vienā no Rīgas zvērinātu notāru birojiem, kurā atklāja krāpšanas mēģinājumu un palīdzēja policijai aizturēt krāpnieku, kurš bija veicis neatļautas izmaiņas viņam dotās pilnvaras saturā.

“Diemžēl tas notiek nebūt ne tik reti, kad pilnvaras tiek viltotas nolūkā piesavināties svešu mantu vai īpašumu. Nekustamo īpašumu joma ir tā, kurā pilnvaru viltošanas gadījumi tiek konstatēti visbiežāk, tomēr arī citas cilvēka dzīves jomas, kas saistītas ar finanšu lietām, ir krāpnieku iecienītas, piemēram, attiecībā uz tiesībām rīkoties ar personas naudas kontiem, zagtu transportlīdzekļu tirdzniecība u.tml. Dažādu krāpniecisku darījumu sekmīgas īstenošanas gadījumā, īpaši, kad tas ir saistīts ar nekustamo īpašumu, gan cilvēkiem, gan valstij tiek nodarīti milzīgi zaudējumi. Taču virkne nepatīkamu brīžu ir jāpiedzīvo arī tam, kurš, neko nenojauzdams, šo īpašumu ir iegādājies,” stāsta Jānis Skrastiņš, Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs.

Tāpēc Latvijas zvērinātu notāru klientu portālā ieviests jauns e-pakalpojums “Pilnvaras pārbaude” . Tas dod iespēju ne tikai pārbaudīt, vai personas rīcībā esošā pilnvara nav atsaukta, kā tas bija līdz šim, bet arī pārliecināties par tās īstumu un salīdzināt saturu ar dokumentu, kas reģistrēts Pilnvaru reģistrā. Papildu iespēja pārbaudīt arī dokumenta saturu attiecas uz pilnvarām, kas pie Latvijas zvērinātiem notāriem apliecinātas, sākot ar šā gada 1. jūliju.

Līdz ar jauno e-pakalpojumu tiek ieviests rīks, kas sniedz papildu drošību. Tagad, piemēram, tie, kuriem jāiesaistās kādā darījumā ar pilnvarotu personu, var gūt nešaubīgu pārliecību, pirmkārt, par to, ka darījuma otras puses uzrādītā pilnvara tiešām ir izdota un nav viltota, un, otrkārt, par to, ka otrai pusei izdotais pilnvarojums tiešām ietver attiecīgas tiesības, piemēram, pārdot citam piederošu īpašumu.

“Krāpniecisku darījumu jomā parādās arvien jaunas formas, un, lai gan notārs pamatoti aizdomīgiem darījumiem ir filtrs, arī viņš ir tikai cilvēks. Bet krāpnieki kļūst arvien drosmīgāki un nekaunīgāki. Tāpēc procesu digitalizēšana un visu svarīgāko dokumentu elektroniskas formas ieviešana ir kļuvusi par mūsdienu kategorisku nepieciešamību. Ciktāl tas saistīts ar notariātu, mēs šajos procesos ieguldām un ieguldīsim arvien vairāk,” uzsver Jānis Skrastiņš.

Katru gadu pie notāriem tiek sagatavoti 32 000 – 35 000 dažādu pilnvaru. Līdz 30. jūnijam izdotu pilnvaru bija un joprojām ir iespējams pārbaudīt, tikai noskaidrojot, vai tā nav atsaukta, bet bez iespējas pārliecināties par saturu. “Faktiski, iesaistoties darījumā ar personu, kas ir pilnvarota kāda cita vārdā to veikt, ikviens varēja tikai paļauties uz to, ka uzrādītā pilnvara tiešām ir īsta. Pie mums regulāri vērsās cilvēki un institūcijas, vēlēdamies noskaidrot, vai viņiem uzrādītā pilnvara tiešām paredz konkrēto darbību veikšanu. Taču ne zvērināti notāri, ne Zvērinātu notāru padome šādu informāciju nedrīkstēja sniegt. Tāpēc padomes ierosinātās izmaiņas Notariāta likumā, kas devušas iespēju šādu publiski pieejamu Pilnvaru reģistru izveidot, ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu drošākas sabiedrības veidošanā,” norāda Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš.

Jaunais e-pakalpojums pieejams šeit. Vienas pilnvaras pārbaude maksā 5 euro.

Liene Krīvena,
Latvijas Zvērinātu notāru padomes
komunikācijas vadītāja