2023. gada 6. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Kocēnos aprīlī notiks četras digitalizācijas kickstart treniņa nodarbības maziem un vidējiem uzņēmumiem

2023. gada aprīlī Vidzemes mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji aicināti pieteikties “Kickstart” digitalizācijas treniņam. Treniņa laikā ekspertu vadībā uzņēmēji analizēs savu uzņēmumu digitalizācijas iespējas un gatavos nepieciešamo informāciju, lai pieteiktos valsts finansējuma atbalsta saņemšanai šo digitalizācijas ideju realizēšanai gan grantu, gan līdzfinansējuma programmās. Treniņu vadīs pieredzējuši eksperti – Aleksandrs Ļubinskis (Cēsu digitālais centrs) un Vita Brakovska (biedrība ZINIS).

Mēneša laikā četrās nodarbībās uzņēmēji varēs apgūt noderīgas zināšanas par digitalizācijas iespējām uzņēmējdarbībā un tās uzreiz arī pielietot, uz vietas kopā ar ekspertiem plānojot aktivitātes sava uzņēmuma digitalizācijai un produktivitātes paaugstināšanai.

Nodarbības notiks Valmieras novada Kocēnos(Kocēnu kultūras nama telpās), tām iepriekš jāpiesakās. Dalība pasākumā ir bez maksas, taču uzņēmējiem jāņem vērā, ka kickstart treniņa izmaksas 800 eiro apmērā tiks attiecinātas un reģistrētas kā de minimis atbalsts.

Nodarbības plānotas 13. aprīlī, 20. aprīlī, 24. aprīlī un 28. aprīlī no plkst. 10.00-15.00. Reģistrēšanās līdz š.g. 10. aprīlim ŠEIT. Aktivitātes organizatori un atbalstītāji – Cēsu Digitālais centrs,  Eiropas digitālās inovācijas centra kontaktpunkts Vidzemē, Vidzemes plānošanas reģions un Valmieras novada pašvaldība.

Treniņa nodarbību galvenās tēmas:

 1. DIENA – LIELĀ BILDE (KĀPĒC darīt? // KO darīt?)
 • Digitālās transformācijas jēdziens un būtība, piemēri
 • Digitalizācijas nepieciešamība
 • Pavedieni digitalizācijas idejām
 • Biznesa procesu izvērtēšana
 • LEAN un citas pieejas
 1. DIENA – DIGITĀLĀS TRANSFORMĀCIJAS VIRZIENI ( darīt? // KAD to darīt?)
 • Procesu digitalizācijas virzieni
 • Resursu pārvaldība
 • E-komercijas iespējas
 • Datu analītika un tās nozīme
 • Sadarbība tehnoloģiju izstrādē ar studentiem un augstskolām
 1. DIENA – CEĻA KARTES VEIDOŠANA (KAD to darīt?)
 • Transformācijas procesi uzņēmumā
 • Uzņēmuma iekšējā inovācijas kultūra
 • Citātu pārveide vajadzībās un risinājumos
 • Dizaina domāšana, 4x aspektu izvērtējums
 • Digitālās transformācijas ceļa kartes veidošana
 1. DIENA – KOPSAVILKUMS
 • Iedvesmas vieslekcija
 • Noslēguma prezentācijas un ekspertu komentāri, papildinājumi, ieteikumi

Kas ir kickstart treniņš?

Kickstart digitalizācijas treniņš ir praktiskas apmācības, kas palīdz uzņēmumiem izprast, kas ir digitalizācija un kā to iespējams izmantot biznesa attīstībai. Nodarbību laikā dalībnieki definē savus biznesa izaicinājumus un meklē idejas, kā izaicinājumus risināt, kā arī gatavo nepieciešamo informāciju, lai saņemtu valsts finansējuma atbalstu šo ideju realizēšanai.

Treniņš notiek četras dienas klātienē ar vairāku dienu pārtraukumiem, kuru laikā jāpaveic noteikti patstāvīgie darbi uzņēmumā.

Kā kickstart treniņš var palīdzēt uzņēmējam pieteikties valsts atbalstam?

Lai pieteiktos kādai no digitālās transformācijas atbalsta programmām finansējuma saņemšanai,  uzņēmējiem obligāta ir digitālā brieduma testa aizpildīšana. To iespējams izdarīt vēršoties pie kāda no Latvijas EDIC – Latvijas Informācijas tehnoloģiju klastera vai Latvijas Digitālā akseleratora – vai to kontaktpunktiem. Tests ļauj novērtēt esošo digitālo tehnoloģiju situāciju un identificēt jomas, kurās būtu nepieciešams veikt ieguldījumus, lai tālāk saņemtu ceļa karti. Ceļa karte ir padziļināts novērtējums par atbalsta saņēmējam nepieciešamajām darbībām digitālās transformācijas veicināšanai. Izvērtējot digitālās attīstības ceļa kartē ietvertās rekomendācijas uzņēmuma digitālo spēju pilnveidošanai, uzņēmums varēs pieņemt lēmumu par īstenojamiem pasākumiem un pieteikties LIAA atbalstam procesu digitalizācijai vai ALTUM aizdevumiem ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai. 

Lai sekmētu raitāku sagatavošanos un pieteikšanos ceļa kartes izstrādei, uzņēmēji aicināti pieteikties kickstart digitalizācijas treniņam. Treniņa laikā mentoru pavadībā dalībnieki uzklausa citu uzņēmumu veiksmes stāstus, izaicinājumus, ar kādiem saskaras un tos risina līdzīgi uzņēmumi. Nodarbību laikā uzņēmēji piedalās radošo ideju darbnīcās, kā arī apmainās ar padomiem, kā veicināt uzņēmuma digitālo attīstību. Tas ļauj uzņēmumiem ne tikai dziļāk izprast savus biznesa procesus, bet arī veidot vīziju, kā kļūt efektīvākam un konkurētspējīgākam nākotnē. Vienlaikus treniņu laikā notiek gatavošanās arī valsts finansējuma atbalsta saņemšanai digitalizācijas aktivitāšu ieviešanai uzņēmumos.

Uzziņai: Atbalsts uzņēmējiem – Digitālo inovāciju centri Latvijā

Līdz 2026. gada vidum no dažādiem finansējuma avotiem Latvijas uzņēmumu digitalizācijai piešķirti vairāk nekā 183 miljoni eiro, tostarp no programmas „Digitālā Eiropa”, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF), kā arī no Atveseļošanas fonda uzņēmumu digitalizācijai atvēlētais finansējums kopsummā sastāda vairāk nekā 13 miljonus eiro.

Eiropas Savienības programmā “Digitālā Eiropa” 2022. gadā savu darbību visā Eiropā sāka Eiropas Digitālās inovācijas centri (EDIC), divi no tiem arī Latvijā.

“Latvijas Digitālais akselerators” fokusējas uz produktu inovācijām, sniedzot atbalstu jaunu digitālo platformu, preču un pakalpojumu dizainam, testēšanai un ieviešanai ražošanā, savukārt  “Eiropas Digitālās inovācijas centrs Latvijā” koncentrējas uz atbalstu uzņēmumu esošo procesu pilnveidei, mārketinga un inovatīvu digitalizācijas risinājumu ieviešanai un attīstībai.

Centros iespējams saņemt padomus un testēt digitālās inovācijas, kā arī iegūt informāciju par sev nepieciešamā risinājuma izstrādi, attīstību. Izveidoti arī centru reģionālie kontaktpunkti, viens no tiem – Vidzemes uzņēmējdarbības centrs. Plašāka informācija: https://www.digitallatvia.lv/  un https://dih.lv

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, galvenā komunikācijas speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, [email protected]