2022. gada 21. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Koku zāģēšana un kopšana Smiltenes pilsētā un novadā

Smiltenes novada pašvaldība ik gadu organizē pilsētas un novada teritorijā bīstamo koku izzāģēšanu, vainagu sakopšanu, kā arī teritorijas sakopšanu, lai veidotos estētiski pievilcīga, droša vide gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Gada garumā tiek veidots bīstamo, kopjamo koku saraksts un rudens vai ziemas sākumā tiek organizēta tirgus izpēte, tajā aicinot piedalīties vietējos arboristus (kokopjus).

Šā gada sākumā ir uzsākta bīstamo un kopjamo koku zāģēšana un kopšana, kuru pēc tirgus izpētes rezultātiem šogad veic arborists Rūdis Bruno Dauksts. Katra koka nozāģēšana rūpīgi tiek izsvērta kopā ar arboristu un Smiltenes novada pašvaldības apstādījumu saglabāšanas komisiju. Daudzviet pilsētā tiks zāģēti bīstamie, potenciāli bīstamie, bojātie, kalstošie, nokaltušie un slimību invadētie koki – Gaujas ielā, Atmodas ielā, Zaķu ielā, Vaļņu ielā, pie Tepera stāvlaukuma (mizgrauža bojātas egles) Dakteru ielā, Baznīcas laukumā, Vecajā parkā, Jāņukalnā, Smiltenes pilsētas kapos, Palsmanes pagastā un citviet. Zāģēšanas un kopšanas darbi norisināsies līdz 1.aprīlim.

Informējam, ka saistībā ar Dakteru ielas rekonstrukciju un Baznīcas laukuma rekonstrukciju pašvaldība 2021.gadā iestādīja 36 kokus.

Veseli, dzīvotspējīgi, perspektīvi un ainaviski vērtīgi koki ir nemainīga pašvaldības vērtība, kas tiek sargāta un saudzēta. Paldies ikvienam iedzīvotājam, kas sargā pilsētai un novadam ļoti nozīmīgu vērtību – kokus! Arī turpmāk lūdzam iedzīvotājus informēt pašvaldību par bīstamiem kokiem uz pašvaldības zemes, rakstot Smiltenes novada pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas speciālistei Agijai Kukainei uz e-pastu [email protected] vai uz pagastu pārvaldēm, lai kopā mēs radītu drošu un ainaviski pievilcīgu vidi!

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un visas iespējamās neskaidrības risināt savstarpēji komunicējot!

 

Informāciju sagatavoja:

Agija Kukaine,

Smiltenes novada pašvaldības 

Saimnieciskās darbības nodaļas

Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste

 

 

 

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

Kalendārstīmekļvietne