2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Konsultāciju sniegšana Smiltenes novada lauksaimniekiem

Ar 2023. gada 1. janvāri Smiltenes novada pašvaldībā ir izmaiņas personālā darbam ar uzņēmējdarbības attīstību – pašvaldībā vairs nav amata vienība “Uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultants”, bet tās vietā ir papildināta amata vienība “Uzņēmējdarbības speciālists”.

Līdz šim sniegtie pakalpojumi un konsultācijas tiks nodrošinātas arī turpmāk, jo arī jauno amata vienību pienākumos saglabāta konsultāciju sniegšana uzņēmējiem (t.sk. lauksaimniekiem), iedzīvotājiem, bet tām klāt nāk vairāki jauni amata pienākumi, paplašinot darbu pie uzņēmējdarbības veicināšanas kopumā.

Turpmāk novada lauksaimnieki un citi uzņēmēji var saņemt konsultācijas iepriekš piesakoties pie Smiltenes novada pašvaldības uzņēmējdarbības konsultantiem:

Atkarībā no iedzīvotāju pieprasījuma daudzuma, pēc nepieciešamības, tiks organizētas arī izbraukuma konsultācijas uz pagastiem.

Attiecībā uz citiem jautājumiem saistībā ar uzņēmējdarbības attīstību un sadarbību ar pašvaldību var sazināties arī ar Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietnieku uzņēmējdarbības jautājumos Modri Apsīti, rakstot [email protected], zvanot +371 22310430.

 

Modris Apsītis

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietnieks uzņēmējdarbības jautājumos