2023. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Kopā darbojoties, Apes pilsētā notiek pārmaiņas

Saņemot iedzīvotāju atbalstu, balsojot par Smiltenes novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu “Apes pilsētas laukumu labiekārtošana”, apenieši ir uzsākuši darbus pie pilsētas centra puķu dobju atjaunošanas, dažādošanas un skaistā radīšanas. Vairāk nekā pirms 12 gadiem ar Apes iedzīvotāju iniciatīvu un “Alūksnes un Apes novada fonda” atbalstu veidotās puķu dobes tagad ir pārveidotas, izplānots jauns to saturs, daudzi no esošajiem augiem izrakti un likvidēti, augsne krietni ielabota. Dobes tiek veidotas gan ar projektā iegādātiem, gan ar apeniešu dāvinātiem stādiem savai pilsētai, kas ir īpaša pievienotā vērtība.

“Šobrīd mums jārūpējas par to, lai šajā sausuma periodā mūsu stādītais materiāls veiksmīgi ieaugtu. Cītīgi laistām,” stāsta idejas autore Ilva Sāre. Sausuma dēļ dobju atjaunošana turpināsies visu vasaru un tādēļ, ja apenieši vai kādi citi labvēļi no apkārtnes mums vēlas dāvināt savu stādu, lūdzu sazināties ar Ilvu Sāri  vai dārznieci Anitu Harju un vienoties par augu piegādi tukšajām vietām dobēs. “Ļoti priecātos par rudens miķelītēm un krāsainajiem flokšiem, lai mūsu pilsētas skvērs ziedētu no pavasara līdz pat vēlam rudenim. Ieaugs, sakuplos un būs ļoti skaisti,” ir pārliecināta I. Sāre. Skvērā tiks uzstādīti arī jauni soliņi.

Savukārt, Apes pilsētas centra trijstūris ir iemantojis jaunu izskatu – ir izveidots laukakmens bruģēts celiņš, kur nākotnē tiks radīta laikmetu, cilvēku un vides satikšanās vieta.

Atjaunojot dobes un laukumu, čakli strādāja daudzi apenieši. “Cits atnesa puķes, cits izraka un iestādīja, sagatavoja augsni, atsaucīgi darīja dažādus darbus. Tas patiešām ir mūsu visu kopdarbs. Ape dara un rada. Par skaisto un patīkamo! ” saka I. Sāre.

Projekta kopējās izmaksas 4996,00 EUR.

Apes apvienības pārvalde