2023. gada 24. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Kultūras un sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projektu konkurss Smiltenes novadā 2022. gadā

2022. gadā Smiltenes novada pašvaldības rīkotais Kultūras un sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projektu konkurss ir devis iespēju biedrībām, nodibinājumiem vai individuālajiem uzņēmējiem organizēt daudzveidīgas aktivitātes papildus kultūras namu piedāvājumam plašajā Smiltenes  novadā.

Konkursā pieejamais līdzfinansējuma apmērs 2022. gadam ir bijis 14560 eiro. Gada laikā tika izsludinātas trīs kārtas, kurās tika saņemti 17 projektu pieteikumi. Konkursa komisija, atbilstoši Nolikumam un pieejamam finansējumam ir atbalstījusi astoņu projektu īstenošanu.

Projektu īstenotāji ir piedāvājuši interesantas aktivitātes novada pagastos, piemēram, Apē – “Radošā pēcpusdiena “Ciemos pie Elīnas Zālītes””, Gaujienā ģimeņu pasākums “Šeit un tagad”, Palsmanē – “Palsmanes muižās dienas”. Šie pasākumi pulcinājuši gan vietējos ļaudis, gan viesus, ir bijusi iespēja apgūt jaunas prasmes, izmēģināt spēku un varēšanu jautrās aktivitātēs, uzzināt jaunus faktus par savas dzimtās vietas vēsturi senākos un jaunākos laikos, iesaistīties Dzejas koka tapšanā, daudzveidīgās darbnīcās par E. Zālītes daiļradi.

Projektu konkursā ir atbalstīta “Smiltenes futbola vēstures grāmatas izdošana”, kuras atvēršana gaidāma 2023. gada sākumā.

Ir noslēgti projektu īstenošanas līgumi par filmas “Tepera stāsts” veidošanu, par arheoloģiskā tērpa darināšanas meistarklasēm. Vasarā gaidāms senioru deju kolektīvu festivāls “Ripo, saulīt!”.

Tikko izvērtēti projektu pieteikumi konkursa III kārtā, arī atbalstītais projekta pieteikums “Erudīcijas un jautro mirkļu spēle “Apslēptās zināšanas”” bagātinās Raunas un Drustu vietējo kopienu kultūras dzīvi.

Aicinu sekot līdzi informācijai un iesaistīties piedāvātajās projektu aktivitātēs, vai arī – sagatavot un iesniegt savu projekta pieteikumu 2023. gadā, lai iespējams, īstenotu kādu vērtīgu ideju!

 

Velga Mālkalne

Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu

vai izglītojošu pasākumu konkursa komisijas vadītāja