2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Labklājības ministrijas uzdevumā tiek īstenots pētījums par asistenta pakalpojumu

 

Labklājības ministrijas uzdevumā tiek īstenots pētījums par asistenta pakalpojumu pašvaldībā. Tā mērķis ir noskaidrot asistenta pakalpojuma saņēmēju viedokli par asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā, lai novērtētu tiesiskā regulējuma par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu ietekmi uz personas iespēju saņemt viņa vajadzībām atbilstošu pakalpojumu.

Asistenta pakalpojums pašvaldībā, ko finansē no valsts budžeta, tika ieviests 2013. gadā ar mērķi sniegt atbalstu nokļūšanai darba vietā, izglītības iestādē vai pakalpojumu saņemšanas vietā, kā arī lai sniegtu atbalstu cilvēku ar invaliditāti ģimenes locekļiem un veicinātu viņu iesaisti darba tirgū.

Diskusijās ar nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību sociālajiem dienestiem tika secināts, ka asistenta pakalpojums neapmierina mērķa grupu un pakalpojuma nodrošināšanā ir nepieciešamas izmaiņas. Tāpēc 2021. gada 1. jūlijā stājās spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu personām ar invaliditāti, kas aizstāja līdzšinējo regulējumu. Jaunie noteikumi paredz ieviest jaunu vienotu anketu visās pašvaldībās asistenta pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšanai pilngadīgajiem; paaugstināt atalgojumu asistentiem; noteikt atvieglotu atskaitīšanās kārtību par saņemto un sniegto asistenta pakalpojumu, kā arī ievērojami mainīt un paplašināt asistenta pakalpojumu bērniem ar invaliditāti, nosakot pavadoņa un asistenta pakalpojumus un vienlaikus paredzot nodrošināt arī pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu.

Kopš 2021. gada 1. jūlija, kad tika uzsākts jaunais pakalpojums, Labklājības ministrija ir saņēmusi gan atzinīgas, gan kritiskas atsauksmes par ieviesto regulējumu. Tāpēc, lai izvērtētu, vai ieviestajā regulējumā ir nepieciešamas vēl kādas korekcijas, jāanalizē ir ne tikai rezultatīvie rādītāji Valsts sociālās politikas monitoringa informatīvajā sistēmā (SPOLIS), kas ir Labklājības ministrijas rīcībā, bet arī jānoskaidro mērķa grupas viedoklis par asistenta pakalpojumu.

Ministrija aicina asistenta pakalpojuma saņēmējus izteikt savu viedokli par asistenta pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā, lai novērtētu tiesiskā regulējuma par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu ietekmi uz personas iespēju saņemt viņa vajadzībām atbilstošu pakalpojumu.

Izteikt savu viedokli personas, kuras saņem asistenta pakalpojumu, aicinātas šeit: www.visidati.lv/aptauja/1779771125/. Lai aizpildītu anketu, var izvēlēties valodu, kādā vēlaties atbildēt uz jautājumiem – latviešu vai krievu valodā. Lai palielinātu burtu un simbolu lielumu savā monitorā, vienlaicīgi nospiežot taustiņus “Ctrl” un “+”, vai nospiežot “Ctrl” un ritinot peles ritentiņu.

Pētījums tiek īstenots Eiropas Sociālā Fonda un Latvijas valsts līdzfinansētā projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2.kārta)” ietvaros. LM uzdevumā pētījumu veic SIA “Projektu un kvalitātes vadība” no š.g. 11.oktobra līdz 12.decembrim. Pētījuma izmaksas ir 5000 euro.

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists