2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Līdz maija beigām aicina pieteikties svētku pabalsta saņemšanai

Smiltenes novada Sociālais dienests vēl līdz maija beigām aicina politiski represētās personas, Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekus un nacionālās pretošanās kustības dalībniekus pieteikties svētku pabalsta saņemšanai, kas paredzēts Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas atzīmēšanai.

Svētki jau pagājuši, bet pabalstam vēl var pieteikties. Sociālais dienests informē, ka līdz šim saņemti 104 personu pieteikumi, taču kopumā Smiltenes novadā ir aptuveni 180 personas, kas kvalificējas svētku atbalsta saņemšanai.

Iepriekš ziņots, ka atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 3/23 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā”, Sociālais dienests aicina Smiltenes novadā deklarētās politiski represētās personas, Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekus, nacionālās pretošanās kustības dalībnieku aizpildīt iesniegumu (sākot ar aprīļa līdz maija pēdējai darba dienai), lai saņemtu pabalstu Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā.

Pieteikumu var iesniegt Smiltenes novada Sociālajā dienestā, Dārza ielā 11 vai jebkurā no Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem: Smiltenē – Dārza ielā 3, Apē – Stacijas ielā 2, Raunā – Vidzemes ielā 2, Drustos – Palsas ielā 20, Variņos – Oktobra ielā 13, Gaujienā – “Pilskalni”; Trapenē – “Pagastnams Trapene”, Grundzālē – Tilta ielā 5, Palsmanē – “Pagasta nams, Palsmane”.

Pie iesnieguma aizpildīšanas jāuzrāda politiski represētās personas, Čornobiļas AES avārijas seku likvidēšanas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību.

Pabalsta apmērs vienai personai ir 60,00 euro, tas tiek piešķirts vienu reizi gadā – maija mēnesī, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

Inta Siliņa

Smiltenes novada Sociālā dienesta vadītāja