2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Mazā Balva 2023 LK  Smiltenes novada atklātās meistarsacīkstes

Mazā Balva 2023 LK
 Smiltenes novada atklātās meistarsacīkstes

ORGANIZATORI
Rīko – OK Azimuts un LOF
Atbalsta – Smiltenes novada pašvaldība
Galvenais tiesnesis – Aldis Lapiņš
IT atbalsts – Toms Baltacis ([email protected])
Distances un karte – Ilgvars Caune
Komentētājs – Andris Rupais
Apskaņošana – Uģis Sirmais
Fotogrāfs – Ojārs Millers

SACENSĪBU KONTROLE
Sacensību inspektors – Ojārs Millers (ok Kāpa)

SACENSĪBU PROGRAMMA
Abās dienās sacensību centrs – Ķeņģi (57.304131, 26.047101), Variņu pag., Smiltenes nov.
Sestdiena, 3. jūnijs
12:00 reģistrācija
14:00 starts vidējā distancē

Svētdiena, 4. jūnijs
12:00 starts garā distancē
15:30 apbalvošana

DALĪBNIEKU GRUPAS
M21E, W21E, M21A, W21A, M21B, W21B, M35, W35, M40, W40, M45, W45, M50, W50, M55, W55, M60, W60, M65, W65, M70, W70, M75, W75, M80, W80, M8*, W8*, M10*, W10*, M12, W12, M14, W14, M16, W16, M18, W18, M20, W20, OPEN-1, OPEN-2, * marķētā distance, M12/W12 marķējums atspoguļots kartē

SACENSĪBU CENTRS UN AIZLIEGTAIS RAJONS
APVIDUS
Apvidus ir Vidzemes augstienes ziemeļdaļas – Mežoles pauguraines daļa, kas ir nozīmīga boreālo (ziemeļu) un purvaino mežu, kā arī dažāda tipa purvu izplatības vieta. Kartes ZR daļa ir dabas lieguma ‘’Mežole’’ teritorija, kurā sastopami Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamie palieņu zālāju, pārejas purvu un slīkšņu, minerālvielām bagātu avotu un avotu purvu, vecu vai dabisko boreālo mežu, veco jaukto platlapju mežu, lakstaugiem bagāto egļu mežu, staignāju mežu, aluviālo mežu un upju straujteces, un dabisko upju posmu biotopi. Apvidū absolūtais augstums sasniedz 183 m vjl. Dominē mazas reljefa formas. Pārsvarā egļu un lapu koku mežs ar vidēji labu skrienamību.

 KARTE
Autori: Ilvars Caune
Karte sagatavota: 2022. – 2023. gadā
Kartes paraugs:

APBALVOŠANA
Uzvarētājs tiek noteikts divu dienu laiku summā. Balvās medaļas 1.-3.vietai un vēl citas labas lietas. Grupās S,V8 un 10 tiek apbalvoti visi dalībnieki.
S21E un V21E grupu uzvarētājus apbalvos ar 150 EUR naudas balvu.
S21E un V21E grupu 2. vietu apbalvos ar 100 EUR naudas balvu.
S21E un V21E grupu 3. vietu apbalvos ar 50 EUR naudas balvu.

ATZĪMĒŠANĀS
Sportident kontakta/bezkontakta atzīmēšanās sistēmas visās grupās. Dalībnieks izvēlēlās atzīmēšanās tipu. SIAC karti būs iespējams izīrēt pie sacensību organizatoriem – īre 1.50 EUR/dienā. Dalībniekiem, kas nav norādijuši personiskā SI kartes numuru, tiks piešķirts SIAC īres karte. SIAC kartes kartes nozaudēšanās gadījumā dalībniekam jāatmaksā tā pilna vērtība organizatoriem (65 EUR).

 SAGAIDĀMIE UZVARĒTĀJU LAIKI
Atbilstoši LOF vidējās un garās distances noteiktajiem laikiem.

DISTANCES

 

DALĪBAS MAKSA PAR

  MW 8, MW10                              5 € / 3€ viena diena

MW12, MW14, 10 € / 6€ viena diena
MW16-20, MW60-80 17 € / 9€ viena diena
MW21-55

Open

26 € / 14€ viena diena

26 € / 14€ viena diena

PIETEIKŠANĀS

LOF.LV sistēmu. līdz 29. maija plkst. 23:59.
Neierodoties uz sacensībām, pieteiktā dalībnieka pienākums ir apmaksāt 50% no dalības maksas. Dalības maksā tiek ieskaitīts ODB nodoklis. Dalības maksa veicama pie reģistrācijas vai ar pārskaitījumu pirms sacensībām. (zvanīt Antrai Ķikutei tel. +37126377854 [email protected]) Sacensību dienā uzrādīt maksājuma uzdevumu. Pēc 31. maija pieteikšanās tikai uz vakantajām vietām, par 50% dārgāk.
Biedrība orientēšanās sporta klubs ‘’AZIMUTS’’,  reģ. Nr. 40008184365, adrese Galdnieku iela 14, Smiltene. AS „SEB banka”, konta Nr. LV66UNLA0050018356525 SWIFT kods UNLALV22

 STARTA KĀRTĪBA un LAIKI

3. minūšu priekšstarts. Starta laiki tiks publicēti līdz 1.06. pl. 21:00

GPS IZSEKOŠONA
Elites sportistiem un citiem dalībniekiem pēc organizatoru lēmuma.
Dalībnieku saraksts, kuriem piešķirtas GPS izsekošanas ierīces tiks publicēts pēc izlozes veikšanas.

NAKTSMĪTNES
https://visit.smiltene.lv/  https://www.booking.com

SERVISS
Kafejnīca, WC un medicīniskā palīdzība. Sacensību komentators – Andris Rupais

 KONTAKTI
Galvenais tiesnesis – Aldis Lapiņš tel. +371 26555541 [email protected]
Norēķini – Antra Ķikute tel. +371 26377854 [email protected] www.okazimuts.lv

CITA INFORMĀCIJA
Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst orientēšanās sacensību Mazā Balva 2023 laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai jebkādām orientēšanās mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos. Piesakoties sacensībām dalībnieki paši atbildīgi par savu veselības stāvokli, un kritiski izvērtē savu gatavību startam.

Tradicionāli sacensību noslēgumā patīkamā gaisotnē  garšīgu un vērtīgu balvu izloze. Sacensību centra tiešā tuvumā ir dižās Raušu dores priedes augšanas vieta. Tās vecums tiek lēsts ap 380. gadiem. Varenās koka ripas  (apskatāms Smiltenes novada muzejā) siluets būs unikālo sacensību medaļu prototips.