2023. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojums par veiktajiem Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem

Smiltenes novada pašvaldība ir noteikusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70% apmērā par iepriekšējā gadā veiktajiem Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem.

Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 15 Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Smiltenes novadā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ir tiesīgs saņemt īpašnieks vai valdītājs katru taksācijas gadu:

  • ja nodokļa maksātājam nav nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksājumu parādu pašvaldībai par iepriekšējiem maksājumu periodiem;
  • ja iepriekšējā gadā veikti Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi;
  • ja Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē ir reģistrēts iesniegums Ziņu iesniegšana par Sosnovska latvāņa izplatību savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā zemē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;
  • ja saņemts pagasta pārvaldes vadītāja parakstīts apliecinājumu par to, ka nekustamajā īpašumā veikti Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi iepriekšējā kalendārajā gadā;
  • ja līdz taksācijas gada 15. novembrim iesniegts iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.

Tātad zemju īpašniekiem, kas šogad plāno veikt vai jau ir veikuši Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus, ir tiesības līdz 2023. gada 15. novembrim iesniegt pašvaldībā iesniegumu un augstākminēto prasību izpildīšanās gadījumā saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70% apmērā, kas tiks piemērots 2024. gada nodokļu aprēķinā.

Ierobežojam šo invazīvo sugu un izmantojam pašvaldības piešķirtās tiesības saņemt atvieglojumus!

 

Sallija Lakina

Vides pārvaldības speciāliste

29514223

[email protected]