2024. gada 21. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Niedrāja mežu masīvā novembrī tiks veikti mežizstrādes darbi

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) informē, ka novembrī Launkalnes pagasta Niedrāja mežu masīva rietumu malā notiks mežizstrādes darbi. Aicinām iedzīvotājus būt uzmanīgiem un ievērot teritorijā izvietotās brīdinājuma zīmes.

LVM Austrumvidzemes reģiona nodaļa ziņo, ka darbi tuvāk Smiltenes pilsētai tiek plānoti gada aukstākajā periodā, kad ir mazāka iespēja, ka cilvēki pārvietosies pa mežu, jo satumst ātrāk un laikapstākļi ir mazāk piemēroti, piemēram, pastaigām. Tomēr, ja ir izvēlēts pārvietoties pa minēto vietu – LVM, rūpējoties par cilvēku drošību, lūdz netuvoties tehnikai un nestaigāt pa cirsmu arī tad, kad tehnika nestrādā, kā arī nekāpt uz kokmateriāliem krautuvē.

Tāpat Latvijas valsts meži skaidro, ka šie darbi tiek īstenoti, balstoties uz plānošanas dokumentu “AS “Latvijas valsts meži” rekreācijas meža “Smiltenes meži” apsaimniekošanas plāns 2022.-2026.gadam.” Apsaimniekošanas plānu var aplūkot “Latvijas valsts meži” tīmekļvietnē ŠEIT.

Ikviens plānā iekļautais mežs LVM ir nozīmīgs, tāpēc darbi tajos tiek īstenoti, lai pēc iespējas ilgāk uzturētu tos labā stāvoklī. Iedzīvotāji tiek aicināti nesatraukties. Mežaudzes, kurās ieplānoti mežizstrādes darbi ir pieaugušas un vecas, to vietā tiks stādīti jauni kociņi. Lai arī vizuāli grūti novērtēt nepieciešamību darbu veikt jau tagad, tomēr vērts ņemt vērā– ja šobrīd meži netiks atjaunoti, pēc aptuveni 50 gadiem šādas vietas nebūs vairs tik ainaviski pievilcīgas un arī saimnieciskais ieguvums būs samazinājies. Meža apsaimniekošanas darbi tiek plānoti tā, lai meža masīvā ir gan veci  un pārauguši meži, gan jauni un vidēja vecuma  meži, jo tas nodrošina līdzsvaru starp cilvēku un dabu ilgtermiņā.  

Mēs varam lepoties ar bagātīgu mežu resursu savā novadā! Tāpēc arī turpmāk tiks aktīvi strādāts, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un mežus uzturētu pēc iespējas labākā stāvoklī.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas nodaļa

Gunta Dudele

Gunta Dudele

Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāja

Korporatīvās plānošanas daļa

Austrumvidzemes reģions