2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

No 1. novembra pašvaldībās iespējams pieteikties kompensācijai par elektrības izmantošanu apkurei

No 2022. gada 1. novembra (jāiesniedz rēķins par oktobri) līdz 2023. gada 31. maijam (2023. gada aprīļa rēķiniem) iedzīvotājiem ir iespēja pašvaldībā pieteikties atbalstam, ja apkures nodrošināšanā tiek izmantota elektrība.

Kompensācija paredzēta tām mājsaimniecībām, kuru patēriņš mēnesī pārsniedz 500 kWh un elektroenerģijas cena ir virs 0,160 EUR/kWh. Atbalstu piemēro tam patēriņam, kas pārsniedz 500 kWh, bet nepārsniedzot 2000 kWh. Kompensē 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 EUR/kWh, bet kompensācijas elektroenerģijas cena nepārsniedz 0,100 EUR/kWh.

Pietiekties pakalpojumam iespējams www.epakalpojumi.lv vai klātienē Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Iesniedzmā informācija atbalsta pietiekumam:

 • vārds, uzvārds;
 • personas kods;
 • kontaktinformācija un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta Nr., kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai;
 • papildus jāpievieno mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, ja attiecīgās informācijas nav Zemesgrāmatā, un maksājumu apliecinoši dokumenti (rēķins, maksājuma uzdevums), kā arī elektrības rēķins. 

Kā pamatojuma dokuments nepieciešams tikai rēķins par elektroenerģiju. Maksājuma apliecinošs dokuments nav jāiesniedz.

Joprojām turpinās iesniegumu pieņemšana apkures izdevumu daļējai kompensēšanai mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto malku, koksnes granulas vai briketes. Atbalstam 60 EUR apmērā par malku bez čeka iespējams pieteikties līdz 30. novembrim.

Ja vienā adresē ir vairākas mājsaimniecības, gadījumos, kad adrese nav sadalīta vairākos dzīvokļos, bet reāli telpu grupas ir, kā arī privātīpašums, kuru dalītās daļās apsaimnieko vairākas mājsaimniecības (kopīpašnieki) – personas var pieteikties atbalstam. Šādus iesniegumus var iesniegt tikai klātienē un tiem jāpievieno dokumenti, kas apliecina mājsaimniecību nošķirtību (līgumi par pakalpojuma pieslēgumu, piemēram, elektrību, rēķini par komunālajiem maksājumiem, īres līgumi).

Zemesgrāmata viena pati kā nošķirtību apliecinošs dokuments nav pietiekams.  

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā vispirms aicinām iedzīvotājus ar speciālistiem sazināties telefoniski, nepieciešamības gadījumā pieteikties vizītei klātienē.

Kontaktinformācija atbalsta saņemšanai:

 • Klientu apkalpošanas centrs Smiltenē (e-pasts: [email protected]. vai tālruņa numuri 64707588 vai 20022348);
 • Klientu apkalpošanas centrs Apē (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64307220 vai 26180350);
 • Klientu apkalpošanas centrs Raunā (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64107343 vai 29468871).
 • Klientu apkalpošanas centrs Drustos (e-pasts: [email protected][email protected] vai tālruņa numuri 64129776 vai 26690882).
 • Klientu apkalpošanas centrs Variņos (e-pasts: [email protected][email protected] vai tālruņa numuri 64722368 vai 29462570).
 • Klientu apkalpošanas centrs Gaujienā (e-pasts: [email protected] vai tālruņa numuri 64381603 vai 25425155).
 • Smiltenes novada pašvaldības pagastu pārvaldēs;
 • Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā.

 

Smiltenes novada pašvaldības

Digitālā mārketinga un komunikācijas speciāliste

Vanda Jurita Markova